Jeg er spidskandidat for SF i Fredericia, men vigtigst af alt er at jeg er far. Derfor har jeg valgt at skrive nedenstående.

Jeg er far til en pige som er født med deletionssyndrom 22q11.  22q11 spænder hele vejen fra normalområdet til en meget alvorlig lidelse.

22q11 har én af de højeste forekomster af udviklingshæmning og medfødt hjertefejl kun overgået af Downs syndrom. Min datter har derfor brug for et specialiseret tilbud, da hun ikke vil kunne fungere i en almindelig folkeskole. Min datter er derfor elev på Frederiksodde skolen på afdeling Ullerupdalvej.

Det er bekymrende, at høre fra undervisere rundt om på skolerne i Fredericia, at de har mange elever de gerne vil sende af sted til Frederiksodde Skolen. Det er kun økonomien, der har afholdt dem fra at gøre det indtil nu. Som jeg læser det i budgetmodellen som netop er i høring for skoleområdet, skal der afgives 5% af arbejdsstyrken på Frederiksodde Skolen, uden at elevtallet på skolen falder. Det er mig derfor en gåde, hvordan man kan sige at skolen kan fastholde samme serviceniveau med 7 ansatte mindre.

Siden 2011 har Frederiksodde været en selvstændig skole og har været udsat for den ene spare øvelse efter den anden. Der er blevet færre voksne til flere og mere komplicerede børn.

Frederiksodde skolen på Ullerupdalvej er en kæmpe afdeling med elever der har det svært fagligt og socialt, men ingen eller meget dårlige lokaler til praktiske og kreative ting. blandt andet et super dårligt lokale i en kælder, som ikke er muligt at tilgå for kørestolsbrugerne.

Tidligere var der en lejrskole en gang om året for eleverne, hvilket var en stor ting for mange af eleverne, der foruden at være handicappede også er socialt dårligt stillede. Det er nu skåret ned til 7 dage på et helt skoleliv.

Efter ti år som specialskole, har Frederiksodde endelig fået en bus der kan transportere elever i kørestol, det er den tid det har taget, for at finde penge i et beskåret budget. Jeg vil også gerne tilføje, at det naturligvis er en brugt bus.

Vi har tidligere hørt at når der igen kom spare øvelser, så ville det være på det administrative plan, dette er dog ikke sket endnu. Tværtimod er der kun blevet flere ledere.

I det udsendte budget står, at selv med de 5% som skal afleveres er Frederiksodde skolen stadig over landsgennemsnittet i serviceniveau, der er dog, som altid, ingen tal som man kan forholde sig til. Det er også bekymrende, ikke at kunne se om elevpriserne bliver de samme fremadrettet og hvad sker der når den centrale pulje er tom?

Det ville vel heller ikke skade at være over gennemsnittet i stedet for altid at sigte middelmådigt.

Et andet kæmpe problem er lokalemangel på skolen. Jeg lader mig fortælle, at man propper flere og flere elever ind i klasser der før ville være blevet delt. Man har inddraget alle mødelokaler til klasselokaler, underviserne har ingen steder at gå hen med elever der har brug for en til en undervisning. De få små rum de har, bliver brugt til enkeltmandsprojekter. Der er mange eksempler på at elever bliver undervist i fællesrum og på gangene. Frederiksodde har for flere år siden nået bristepunktet for elevantal.

Skolen har desuden 2 toiletter til over 80 ansatte i afdelingen, resten er elevtoiletter. I skolens personalerum er der kun plads til at sidde 19, personer, når der vel at mærke ikke er Corona.

Da Frederiksodde i 2011 blev udskilt som specialskole, var mantraet fra Fredericia kommune, at indenfor få år. Så ville skolen være så lille og måske skulle lukke. Man regnede med at alle eleverne så var inkluderede i normalt regi. Nu er der så mange elever at der er pladsmangel i alle afdelinger. Det er mangel på ordentlighed og anstændighed overfor de ansatte på Frederiksodde, som hver dag går på arbejde og løfter en kæmpe opgave, men i særdeleshed også overfor vores børn.

Frederiksodde skolen har nået smertegrænsen og har brug for en massiv økonomisk indsprøjtning, fremfor for endnu en spare øvelse.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen

Spidskandidat for SF Fredericia

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer