“Der MANGLER en beboerforening i Erritsø & Snoghøj”, sådan indleder en gruppe af Erritsø-borgere en pressemeddelelse. Det er de samme borgere, der i januar stod op for deres lokalområde i den omdiskuterede sag om Skovhave-projektet.

”Sammen bærer vi i flok”

Det giver værdi at have aktive og engagerede beboerforeninger – for styrkelse af borgernes indflydelse ved dialogen mellem borgere, Kommunen eller andre aktører. Dette viste sig meget tydeligt i forbindelse med Skovhave-projektet i Erritsø.

Kommunen havde godkendt lokalplan nr.  291 fra 2008 og nu er der kommet en ny dispensationsansøgning: Ændring fra 90 til 141 lejemål samt reduktion af antal parkeringspladser. Nedrivning af det gamle plejehjem (Mosegårdsvej 5) erstattet af nye ungdomsboliger samt opførelse af 5 punkthuse i 4 etager og 16 Rækkehuse i 2 etager.

Grundet indsigelser og underskriftsindsamlinger (167 stk) fra grundejerforeninger og andre interessenter havde Fredericia Kommune inviteret til informationsmøde torsdag den 9. januar 2020 på Uddannelsescentret Mosegårdsvej 2a i Erritsø.

Indsigelserne samt argumenterne under mødet gik meget på den øgede trafikbelastning og højden på de 4 etagers boliger.

Mere end 200 borgere mødte op til informationsmødet. Og trods modtaget mindst 150 elektroniske tilmeldinger, samt viden om, at andre var inviteret til blot at møde op, havde Kommunen kun booket lokale med plads til 120 personer. Desværre måtte mange derfor gå forgæves.

Dagen efter mødet lagde formanden for By-og Planudvalget i Fredericia Kommune, Steen Wrist Ørts, et oplæg på Face Book, hvor han sagde nej til dispensationen. Dette bekræftede han efterfølgende overfor medierne. I sit oplæg, og også i samtaler med Carsten Gerdes Sørensen og Steen Møller Ravn, udtrykte Steen Wrist Ørts bl.a. et ønske om at få oprettet en Beboerforening i Erritsø og Snoghøj. Med stor succes havde man tidligere oprettet beboerforeninger andre steder i kommunen – bl.a. i Skærbæk.

For opstart af en Beboerforening i Erritsø og Snoghøj og indkaldelse til møde vil vi derfor snarest kontakte ikke alene bestyrelserne for Grundejerforeningerne i området men også andre, som ikke nødvendigvis er med i en Grundejerforening.

Vi forventer, at grundejerforeningsformændene vil informere alle medlemmer af grundejerforeningerne herom. Så snart vi har oversigt over antal tilmeldinger, får I besked om dato, tidspunkt og sted.

 Vi opfordrer derfor alle til at tilmelde sig mødet enten pr. mail til:

1cbs@profibermail.dk

eller pr. brev til: Carsten Gerdes Sørensen, Mosegårdsvej 15, 7000 Fredericia.

Er der nogen der har et forslag til, hvor mødet kan afholdes, hører vi naturligvis gerne fra jer.

Med venlig hilsen

Pia & Carsten Gerdes Sørensen, Mosegårdsvej 15, Erritsø

Kirsten & Steen Ravn, Mosegårdsvej 19, Erritsø

Leave a Reply