I de kommende uger kan du se annoncer i flere lokale aviser, hvor Vejle Kommune fortæller, at du måske kan få din sygedagpengesag genoptaget. Baggrunden er en dom i Højesteret, som har medført, at Ankestyrelsen har ændret praksis på området.

Tidligere har kommunen kunnet standse udbetalingen af dine sygedagpenge, hvis den planlagte periode for udbetalingen var gået. Også selvom der ikke var truffet en endelig afgørelse i din sag. Men det er der nu lavet om på.

Efter den nye praksis må udbetalingen først standses, når kommunen har lavet en vurdering og truffet en endelig afgørelse, og det gælder med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, kan du derfor måske få din sag genoptaget.

Mulighed for modregning
Genoptagelsen af din sag kan evt. føre til, at du har ret til sygedagpenge ud over det tidspunkt, hvor udbetalingen er blevet standset. Men det kan også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft.

I nogle tilfælde kan genoptagelse af din sag desuden medføre, at du skal betale penge tilbage til kommunen – en såkaldt modregning – hvis du har fået udbetalt andre ydelser i den periode, som kravet om efterbetaling handler om.

Du skal selv kontakte Vejle Kommune eller Ankestyrelsen
Vejle Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for selv at finde de sygedagpengesager, som evt. skal genoptages. Så hvis du mener, at det gælder din sag, eller hvis du har spørgsmål i denne forbindelse, kan du kontakte Jobcenter Vejle på tlf.:76 81 61 50, e-mail:bvs@vejle.dk eller på Digital Post via www.borger.dk.

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det også Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse. De kan kontaktes på tlf. 33 41 12 00 eller ved at sende en e-mail på sikkermail@ast.dk.