By- og Planudvalget skal på et ekstraordinært møde torsdag den 4. maj behandle et forslag til en ny lokalplan, der åbner op for, at Fredericia Shipping kan opføre 10 nye kornsiloer med en højde på 35 meter på Fredericia Havn.

Bliver forslaget vedtaget i byrådet den 8. maj, starter en otte ugers høringsperiode, hvor borgere har mulighed for at komme med input før byrådets endelige behandling af sagen efter sommerferien. Fredericia Kommune vil i første halvdel af høringsperioden invitere interesserede til et borgermøde om sagen. Tidspunkt og sted vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.

Se materiale på hjemmeside
Forslaget til en ny lokalplan omfatter en del af Pakhusvej 2 og en mindre del af Møllebugtvej/Nyhavnvej. Den indeholder en miljørapport, der beskriver projektet og en vurdering af, hvordan det vil påvirke omgivelserne. Materialet kan ses på Fredericia Kommunes hjemmeside fra den 10. maj 2017 under Høringer og afgørelser.

Fakta:

By- og Planudvalget besluttede på et møde den 8. februar at give afslag på Fredericia Shippings ansøgning om dispensation fra den gældende Lokalplan 26 til at opføre 10 kornsiloer med en højde på 35 meter på Fredericia Havn.

Da den gældende lokalplan for området kun tillader byggeri med en maksimal højde på 20 meter, besluttede By- og Planudvalget i stedet at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan, der skal sikre den fortsatte udvikling af havnen og en nærmere undersøgelse af siloforholdene. Særligt brandsikkerheden og siloernes visuelle påvirkning har optaget mange borgere, da planerne om silobyggeriet blev offentliggjort.

Forslag til ny lokalplan skal ifølge planloven offentliggøres i mindst otte uger, hvor borgere har mulighed for at komme med input. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen endeligt med evt. ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar.