Den 3. maj mødes foreningensmedlemmerne i SIF til ekstraordinært repræsentantsskabemøde med et punkt på dagsorden: At lukke SIF, som har eksisteret siden 1904.

“Vi ønsker at lukke SIF, fordi vi ikke synes, at det giver mening at holde foreningen kørende på nuværende tidspunkt. Vi er gået fra 85 medlemmer til et par og 60, omregnet til brugere fra 25.000 organiserede til 17.000. Vi bliver ikke længere brugt, som et politisk talerør, fordi vi for nogle år siden lavede om i vores organisation. Der var en række administrative opgaver, der blev lagt ind i kommunen i stedet. Vi måtte kort sagt ikke administrere og udbetale de enkelte tilskudspuljer længere,” fortæller Formand Christoffer Riis Svendsen og fortsætter:

“Så vi måtte redefinere os selv. Vi lavede en medlemsundersøgelse, hvor vi bad medlemmerne fortælle, hvad vi skulle bruges til. Mange ønskede gode uddannelsesmuligheder, som vi kunne understøtte økonomisk. Medlemmerne ønskede faktisk, at vi var politisk talerør, men vi kunne samtidig se, at foreningerne var stærke nok til selv at gå direkte til politikerne om problemstillinger. Vi blev oftest først kontaktet, hvis noget var gået i hårdknude. Det står ellers i vores vedtægter, at ingen kan forhandle med Kommunen uden om SIF og omvendt, men virkeligheden er en anden. Der er meget mere åbenhed i dag, og Kommunen er blevet en aktiv samarbejdspartner omkring alt. Det er ikke fordi, at det er negativt, men det er en konstatering af, at man ikke har behov for denne type samarbejde.”

“Vi ansatte senere en idrætskonsulent med henblik på at lave projekter på tværs, herunder blandt andet vores skole-forenings-samarbejde-projekt, “Projekt Brobygger”, som vi opprioriterede gennem fire år. Det var en succes for de få samarbejdspartnere, vi fik med. Der var desværre for få, der bakkede op. Vi kunne ikke komme ind på skolerne – de var ikke klar til os,” mener Christoffer Riis Svendsen

“Da vores idrætskonsulent skulle videre, sad vi et frivilligt forretningsudvalg tilbage, hvis eneste opgave har været at uddele nogle få midler. Det synes vi er en forkert måde at bruge ressourcerne på, så vi har arbejdet på i et års tid, hvilken model, der kunne erstatte SIF.”

“Vi mener, der skal et “Idrætsråd” eller et “Idrætsforum” til. Det kan hedde mange ting, men det skal være et råd, der kan opnå et tættere forhold til kommunen på embedsmandsniveau og på politisk niveau. Derudover mener vi, at der skal være en bredere repræsentation politisk, ud over foreningslivet, så også gerne andre grupper indenfor idrætten kommer med. Man skal arbejde med idrætten mere overordnet og på tværs. Det har været en af problemstillingerne, at vi har repræsenteret 62 medlemsforeninger, hvor halvdelen har under 50 medlemmer i alt. Vi har en mangfoldig kultur i Fredericia og heraf mange små foreninger. Det er måske netop dem, der har brug for et politisk talerør, men vi bliver som sagt ikke brugt.”

“Det kan naturligvis være et tegn på, at der ikke er et behov for det, og alt er i den skønneste orden, men i alt fald, så mener vi ikke, at vi vil sidde et forretningsudvalg på denne måde og drive et idrætssammenvirke med den smule aktivitet, som vi har.”

Hvad skal der ske ud over et råd? Skal der ansættes en?

“Det må tiden vise, men vi vil foreslå, at Fredericia Kommune finder økonomi til administrativ hjælp og konsulentbistand til de mange foreninger i et nyt idrætsråd. Vedtægterne i SIF gør, at de midler foreningen har som egenkapitel, går tilbage til Fredericia Kommune, og lige netop de penge kunne man bruge til idrætsrådet, så man har noget at agere med. SIF har fået 300.000 kr. i drifttilskud årligt, og nogle af de midler kunne i stedet gå til at opnormere på området”.

Om SIF

Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF) blev stiftet i 1904, og er en sammenslutning af 66 idrætsforeninger med ca. 17.000 medlemmer og næsten 3.000 frivillige trænere og ledere.

SIFs vision er at tilsikre klubbernes de mest optimale forhold for at kunne tilbyde deres aktiviteter, hvilket gøres indenfor områderne uddannelse, udvikling, faciliteter og økonomi.

SIF består af et Forretningsudvalg, der primært varetager det politiske arbejde.