Mandag aften fik Social- og Beskæftigelsesudvalget præsenteret den sidste rapport fra Analyseenheden, der blev nedsat af byrådet i Fredericia Kommune i april 2018. 

”Med denne analyse er vi helt inde i maskinrummet sammen med vores medarbejdere. Vi har sat fokus på, hvad der skal til for at implementere den politiske retning, der er sat. På den måde er vores medarbejderes kompetencer meget centrale – de skal matche den retning, der er sat og vores medarbejdere skal vide, hvad der forventes af dem. Det giver trivsel og arbejdsglæde, når forventningerne er tydelige og vi tager et ansvar for at få medarbejderne klædt godt på til de opgaver, der skal løses”, udtaler Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

I den sidste analyse er der fokus på ’Kompetencekrav i fremtidens Jobcenter’, der følges op med 8 nye anbefalinger. Med analysen har udvalget i alt modtaget 80 anbefalinger, der skal være med til – i samarbejde med medarbejdere, borgere og eksterne samarbejdspartnere – at sikre at Jobcenter Fredericia lykkes med beskæftigelsesindsatsen.

Fokus på kompetencer 

Analyseenheden anbefaler overordnet, at der udarbejdes en strategisk kompetence udviklingsplan, som tager udgangspunkt i en klar mission og vision for Jobcentret. Det skal sikre, at medarbejdere og ledere trækker i samme retning i forhold til kompetenceudvikling. En viden, der også bør bruges ved rekruttering af nye medarbejdere.

Virksomhedsservice, der hjælper virksomheder med rekruttering, skal på tværs af afdelingen også have fokus på kompetenceudvikling og sikre, at den ønskede effekt opnås.

Søren Larsen, Gruppeformand, Socialdemokratiet. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen

”Den seneste analyser sætter bl.a. fokus på hvilke kompetencer vores medarbejdere i Jobcentret skal have for at kunne løse de opgaver, der forventes af dem. Her er det positivt at se, at medarbejderne ønsker at tilegne sig de rette kompetencer. Og det skal vi have fokus på hele tiden, for kravet til kompetencer er foranderligt”, udtaler Søren Larsen, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget

Læringskonference til marts 2020 – åben for alle

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

”Vi har her til aften i udvalget vedtaget, at der skal arrangeres en læringskonference i marts 2020 for alle, der har medvirket til analysen og meget gerne også for nye interessenter, da vi gerne vil dele ud af det, vi har lært af denne proces. For det er sammen, vi bliver klogere og udvikler vores tilbud”, siger Inger Nielsen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Analysearbejdet, der nu er afsluttet, har også haft fokus på de faglige specialistspor, der er knyttet til én eller flere af de forskellige beskæftigelses indsatser, som jobcentret tilbyder. Nogle af de vigtigste indsatsområder er samspillet mellem Jobcentret og virksomheder, fokus på borgerens kompetencer samt at sikre, at borgeren inddrages og tager ejerskab for egen situation. 

”Jeg er overbevist om, at det grundige analysearbejde og de 80 anbefalinger vil løfte samarbejdet både internt og eksternt for Jobcenter Fredericia. Vi politikere har sat nogle mål – men det er i fællesskab, at vi skal nå dem”, slutter Peder Tind.

Den seneste analyse er tilgængelig på kommunens hjemmeside fra onsdag: https://www.fredericia.dk/borger/arbejde-ledighed/analyse

http://bit.ly/rosalecture