Sikkerhed er øverst på dagsordenen for Shell Raffinaderiet. Derfor er 130 af de ansatte på raffinaderiet uddannede brandmænd, så de står klar til at reagere, hvis uheldet skulle være ude.

Heldigvis sker dette meget sjældent.

De 130 brandmandsuddannede medarbejdere er løbende gennem et træningsforløb i brandbekæmpelse, så deres færdigheder er helt i top, og de er klar til hurtigt og effektivt at kunne gribe ind, skulle der opstå en brand. Raffinaderiet har egen veludstyret brandstation med bl.a. fire brandbiler og en mængde andet udstyr stående klar til indsats.

De 130 branduddannede medarbejdere har alle i 2020 været omkring Relyon Nutec brandskolen i Esbjerg til  træning i bekæmpelse af forskellige typer af brande, der worst case kan opstå på et raffinaderi. Træningen fokuserer på kendskab til de forskellige typer af slukningsmidler og deres virkemåde samt holdindsats i forhold til større brandscenarier, og man træner på brandskolens store industrianlæg, hvor relevante scenarier kan afprøves.

Ved en brand på raffinaderiet, vil TrekantBrand blive alarmeret. Det er derfor afgørende, at indsatsledelsen fra TrekantBrand har et godt kendskab til raffinaderiet og de typer af brande, der kan opstå på et raffinaderi. Derfor har Shell i år inviteret indsatsledere og holdledere med på brandskolen. Erfaringerne herfra har været virkelig gode, og det er planen at fortsætte denne form for samarbejde for at stå stærkest muligt, den dag der måtte være brug for brandberedskabet. Der har siden raffinaderiets åbning i 1966 været et fremragende samarbejde mellem brandvæsenet og Shell, og der afholdes jævnligt møder og fælles øvelser, dette så sent som den 21. oktober, hvor der var tale om en planspilsøvelse.

I 2020 har Shell Raffinaderiet også haft såvel nye som gamle, egne indsatsledere på indsatsleder-kursus på brandskolen, og brandtræning er i det hele taget en fast del af den årlige uddannelsecyklus, som kører hos Shell.

Raffinaderiet kører døgnet rundt 365 dage om året. Den daglige drift og opsyn med raffinaderiets produktionsanlæg varetages af fem skiftehold. Alle raffinaderiteknikerne på skifteholdene er uddannet i brandbekæmpelse og derudover har raffinaderiet et såkaldt tilkaldehold bestående af 23 medarbejdere fra værkstederne og administrationen, som alle modtager den samme brandtræning.

Shell Raffinaderiet leverer 35 procent af det danske brændstofforbrug, men derudover er raffinaderiet også Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme. I alt leverer raffinaderiet op mod 28 procent af fjernvarmeforbruget i TVIS’ dækningsområde i Trekantområdet. Det svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme.

Ved at udnytte overskudsvarme udnytter man energi, som ellers ville gå til spilde – og man behøver ikke bruge brændsel for at producere den tilsvarende mængde fjernvarme.

Raffinaderiet beskæftiger ca. 225 medarbejdere og har på daglig basis hjælp af mellem 50 og 100 eksterne underleverandører. Raffinaderiets aktiviter skaber op mod 2000 arbejdspladser som ringe i vandet. Her af er mere end 950 i Fredericia.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer