Shell Raffinaderiet har netop haft fem nye folk til brandmands-uddannelse. Brand-uddannelsen foregår i samarbejde med Brandskolen i Esbjerg og omfatter en indgående uddannelse i brandteori, røgdykker-apparat, vandkøling samt brandslukning med vand, pulver, CO2, og skum med meget mere.

Uddannelsen foregår for en stor dels vedkommende som indsatsøvelser i brandhus samt et realitisk miljø i stil med et raffinaderianlæg, hvor de indlærte færdigheder bliver testet af.

Inden de nye brandfolk indgår i brandvagt, bliver de uddannet hjemme på raffinaderiet i håndtering og brug af de brandbiler og det brandmateriel, som raffinaderiet råder over.

Samlet set har Shell Raffinaderiet omkring 125 branduddannede medarbejdere, der indgår i brandvagten. Deres færdigheder holdes løbende vedlige med træning og øvelser, og hvert andet år deltager de i opfølgende kurser på brandskolen i Esbjerg.

Udover raffinaderiets egne brandfolk, så arbejder Shell tæt sammen med TrekantBrand i Fredericia om brandberedskabet. Et samarbejde som har fungeret fremragende siden raffinaderiet blev indviet i 1966.

Leave a Reply