Shell Raffinaderiet lukker fra den 9. september 2019 nogle af anlæggene i processen ned på grund af planlagt rense- og vedligeholdelsesarbejde.

Dette betyder, at de øvrige anlæg på raffinaderiet vil køre med nedsat kapacitet. Der vil derfor forekomme mere flaring i perioder, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også kunne ses mere røg fra raffinaderiets skorstene end normalt.

Potentielt vil der kunne opstå lugt. Raffinaderiet vil dog driftsmæssig forsøge at imødegå lugt ved at omlægge produktionsprocedurer, mens rense- og vedligeholdelsesarbejdet står på.

Vedligeholdelsesarbejdet betyder også, at der dagligt vil være flere eksterne leverandører, som gæster raffinaderiet. Faktisk vil der være tale om 375 håndværkere og specialister, som vil hjælpe til med de forskellige arbejdsopgaver. Der vil derfor være større trafik til og fra raffinaderiet, end normalvis. Og der vil også være flere køretøjer parkeret på p-arealerne.

Raffinaderiet beskæftiger ca. 250 faste medarbejdere.

https://caferazz.dk/