Shell Raffinaderiet lukker fra den 14. april 2018 nogle af anlæggene i processen ned på grund af planlagt rense- og vedligeholdelsesarbejde.

Dette betyder, at de øvrige anlæg på raffinaderiet vil køre med nedsat kapacitet. Der vil derfor i perioder forekomme mere flaring, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også potentielt kunne opstå lugt. Raffinaderiet vil dog driftsmæssigt forsøge at imødegå lugt ved at omlægge produktionsprocedurer, mens vedligeholdelsesarbejdet pågår.

Omkring 120 eksterne medarbejdere fra underleverandører vil i perioden være tilknyttet for at udføre arbejdsopgaver på raffinaderiet.