Etableringen af den underjordiske biologiske barriere ved Shells Havneterminal er blevet færdigt et par uger hurtigere end forventet.

Det er ganske enkelt gået hurtigere end planlagt at udføre de ca. 400 boringer eller injiceringer af det materiale, som udgør de to biologiske barrierer, som skal fange og nedbryde kulbrinter (olie).

De to barrierer er etableret henholdsvis i området inde i de såkaldte tankgårde og i arealet udenfor havneterminalens hegn; på selve stranden.

Årsagen til etableringen er det gamle oliespild fra 80’erne, som har ført til forurening af området ud mod det lille strandstykke ved havneterminalen.

Arbejdet med etableringen er gået fint, men forbipasserende på voldanlægget vil kunne have set jordoverfladen i den ene tankgård blive farvet sort i forbindelse med regnvejr. Det sorte stammer fra det aktive kul, som indgår i materialet, der skal fange og nedbryde kulbrinter.

Det sorte vil blive fjernet.

Efter barriererne er færdigetableret, udestår kun at få sikret de brønde og boringer, hvor der løbende skal tages prøver fra for at kunne holde øje med, hvordan forureningen nedbrydes og forsvinder. Dette vil ske løbende de kommende år, så Shell og myndighederne kan følge, hvornår strandområdet igen kan åbnes for offentligheden.

https://www.facebook.com/menyfredericia/

2 KOMMENTARER

  1. Nej de er ikke færdig før tiden. Forureningen skete for over 30 år siden. Og i 2014 satte Fredericia Kommune og Shell et skilt op hvór der stod at der ville blive renset op i år 2016. Nu skriver vi snart 2020 så det er temmelig meget for sent.
    Men Shell for reklame hver eneste gang fordi man både vi kommunen og pressen synes det er helt fantastisk at der nu bliver ryddet op.
    Og med den løsning her går der yderligere 3-7 år.
    Og hvad mon der ellers gemmer sig på Skanseodden???
    Hvorfor stiller man ikke Shell spørgsmåler, hvorfor de ikke har ryddet op tidligere.

Skriv et svar