Fredericia rummer mange store virksomheder, der til dagligt beskæftiger en masse mennesker. En af de virksomheder er Shell, der har deres store olieraffinaderi i Fredericia. En ny rapport sætter tal på, hvor meget Shell betyder for Fredericia.

Raffinaderiet i Fredericia producerer mere end en tredjedel af alle de brændstofprodukter, som danskerne bruger. På raffinaderiet omdannes næsten 3,4 mio. tons råolie årligt til flydende gas, jetbrændstof, fuelolie, benzin, diesel, biobrændstoffer, petroleum og fyringsolie.

Den nye rapport viser, at raffinaderiet i Fredericia beskæftiger mange mennesker. Det drejer sig både om direkte arbejdspladser og afledte arbejdspladser omkring raffinaderiet. I alt viser rapporten, at der i Fredericia Kommune er lige knap 1.000 ansatte på eller omkring Shells olieraffinaderi i Fredericia.

Udover de 1.000 arbejdspladser i Fredericia skaber Shell også arbejdspladser uden for kommunen. Samlet skaber raffinaderiet 2.000 arbejdspladser på landsplan.

Overrasket over betydning

“Baggrunden er, at vi har været igennem et lang forløb, da vi har været til salg. Vi har tjekket og undersøgt hvert krog for at se, hvad vi var værd i den proces. En ting, vi ikke vidste, er det man altid har sagt. Vi er en stor virksomhed i Fredericia og omegn, særligt ved turnarounds, hvor lokale håndværkere kaldes ind, og det betyder mange effekter,” fortæller Pressechef Torben Øllegaard Sørensen fra Shell Raffinaderiet i Fredericia og fortsætter:

“Vi fandt ud af, at det man kunne undersøge effekterne meget detaljeret, og det gjorde vi så. Her blev vi pænt overrasket over vores betydning. Talene er meget store og større end, hvad vi normalt sammenligner os med. Noget af det, som er meget overraskende er den del af med beskæftigelseseffekten. Vi har selv 250 medarbejdere, men når vi regner eksterne partnere ind og de jobs, der afledes rammer vi knap 2000 inklusiv vores. Det giver en beskæftigelsesmultiplikatoreffekt på over 7. Det er højt, meget højt. 3,5 er højt. 7 er vildt. “

Hvad betyder det for jer?

“Vi er stolte over det, men også meget ydmyge, for det vi laver har en stor betydning for andre end os selv, og det skal man være bevidst om. Det er en stor aha-oplevelse. Det smitter af på mange brancher og der er en værditilvækst på 1,6 milliarder kroner, heraf hele 674 millioner kroner, som rammer virksomheder og lignede indenfor kommunegrænsen. Det er en stor økonomi, så når vi siger, at vi har mange tilknyttet på daglig basis, skal man hertil ligge et led eller to mere ud over det. Det er både lokalt og på landsplan, at vi har betydning. Det betyder også mange medarbejdere og partnere lokalt, som betyder mange skatteborgere og heraf skatteindtægter. Vi er meget stolte over de fakta,” siger Torben Øllegaard Sørensen.