På Christiansborg har der gennem flere måneder været forhandlinger om et nyt energiforlig. Politikerne er ved at lægge den sidste hånd på en aftale, der skal sikre bedre udnyttelse af overskudsvarme, men her rammer de ved siden af skiven, slår eksperter fast. Shell i Fredericia bekræfter dette.

Politikerne er ved at lave selvmål i slutforhandlingerne om bedre udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme, advarer central rådgiver Peter Lunau Larsen i Børsen onsdag morgen.

“Hvis politikerne vælger at indgå den aftale, der er lagt op til, vil det simpelthen eliminere størstedelen af de nye projekter for overskudsvarme, jeg kender til,” siger Peter Lunau Larsen, der som advokat og partner i TVC Advokatfirma rådgiver en række virksomheder og fjernvvarmeselskaber om overskudsvarme, til Børsen.

I aftalen lægges der op til en prisregulering, der vil resultere i en maksimal forrentning på 12 procent ved at sælge varmen til det lokale fjernvarmesystem. Netop denne prisregulering vil gøre, at man hos eksempelvis Shell i Fredericia ikke kommer til at investere yderligere i udnyttelse af overskudsvarme.

Shell Raffinaderiet har vi siden midten af firserne leveret overskudsvarme til det lokale fjernvarmesystem til TVIS. Overskudsvarmen fra raffinaderiet udgør omkring en fjerdedel af TVIS’ samlede distribution.

“Vi leverer overskudsvarme svarende til omkring 23.000 husstandes årlige forbrug, og sammen med TVIS har vi gennemgået systemet og fundet ud af, at vi har tekniske muligheder for yderligere 12.000 husstande”, fortæller pressechef ved Shell, Torben Øllegaard Sørensen til Fredericia AVISEN.

“Enhver form for prisregulering vil stoppe vores investeringer i overskudsvarme. Når man laver en prisregulering lægger man også både hindringer og risici ind i en investering”, fortsætter Torben Øllegaard Sørensen.

“Så for os at se, er det en dårlig løsning at lave prisregulering. Man opnår ikke målet om at bruge mere overskudsvarme, tværtimod”, siger pressechef ved Shell, Torben Øllegaard Sørensen.

I forhandlingerne har der også været nævnt en certificeringsordning, der sammen med prisreguleringen har til formål at sikre imod ‘falsk overskudsvarme’, altså virksomheder der bygger anlæg kun for at tjene penge på overskudsvarme i stedet for deres reelle produktion. Certificeringsordningen har været vigtig for Socialdemokratiet, og Shell hilsner den også velkommen.

“Det er rigtig godt, at regeringen har lyttet til os og industrien i forhold til at lave en certificeringsordning. Men der er stadig nogle uklarheder og punkter, der skal diskuteres i dybden, hvis vi skal kunne lave en seriøs aftale, som reelt også sikrer en større udnyttelse af overskudsvarmen,” siger Jens Joel til Børsen.

“Vi har ikke noget imod en certificering, for vi har ikke noget at skjule. Vores anlæg kører i døgndrift året rundt, ikke for at producere varme, men for at levere vores produkt. Så de må gerne komme forbi og tjekke os. Overskudsvarmen er ægte, og bliver den ikke udnyttet til fjernvarme, så går den i stedet til spilde”, siger Torben Øllegaard Sørensen.

Det har ikke været muligt at få et interview med skatteminister Karsten Lauritzen (V), men i et skriftligt svar forklarer han, at han gerne lytter til input fra alle sider.

Samtidig holder ministeren dog fast i, at der bør indføres prisregulering. “For mig er det vigtigt, at vi bedre udnytter den overskudsvarme, der reelt produceres – til gavn for miljøet og forbrugerne. Samtidig skal aftalen sikre, at fjernvarmeforbrugerne får andel i den samfundsøkonomiske gevinst og ikke bare virksomhederne. Derfor kommer aftalen til at indeholde prisregulering af leverancerne. Niveauet af prisreguleringen er noget af det, vi i øjeblikket forhandler om,” skriver Karsten Lauritzen til Børsen.

Prisregulering er ikke et økonomisk redskab, der gøres brug af andre steder i erhvervslivet. Her lader man i stedet markedet regulere sig selv, som eksempelvis via TVIS-systemet, hvor leverandørerne af varme konkurrerer på pris.

De politiske forhandlingerne om overskudvarmen har stået på gennem flere måneder, og det oprindelige udspil fra regeringen ville komme til at koste fjernvarmeforbrugerne  i Trekantområdet op mod 560 kroner årligt for en almindelig husstand, fordi det ville ramme overskudsvarmen fra raffinaderiet hårdt med ny afgift.

Alternativet til at udnytte overskudsvarme er at producere fjernvarmen ved hjælp af brændsler. Altså at man brænder et flis eller andet brændsel af samtidig med, at overskudsvarmen går til spilde.

TVIS får i dag fjernvarmen fra raffinaderiets overskudsvarme, fra Skærbækværkets fliskedler samt fra affaldsforbrænding i Kolding.

https://mikeno.dk/t262/M%C3%B8d%20og%20lyt%20til%20foredrag%20med%20Umahro%20Cadogan%20fra%20%22Spis%20dig%20rask%22
Annonce – køb billet her