På den sidste dag i august præsenterede SF i Fredericia deres 12 kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017. Det skete i hyggelige omgivelse på Joni Marmarita i Gothersgade. Mens der blev serveret lune retter og skænket sodavand og danskvand, sad de veloplagte og sprudlende kandidater og fortalte om deres visioner og drømme for fremtidens Fredericia.

”Der er ingen tvivl om, at vi sidst betalte en pris for den landspolitiske situation vores parti havde”, fortalte Connie Majbrith Jørgensen, nummer to på listen og fortsatte:

”Men vi bliver ved alligevel. Og hvis vi får fremgang, så får det også betydning for Fredericias sociale profil, for vores indflydelse i byrådet stiger i takt med antallet af byrådsmedlemmer, der kommer fra SF”.

SF blev ved forrige valg reduceret fra 4 til 1 kandidat, men det nuværende byrådsmedlem for SF, spidskandidat Marianne Thomsen, understregede at samarbejdet med Socialdemokratiet har fungeret godt:

”Fredericia har haft behov for at samle sig efter den periode, der lå før sidste valg. Det er sket politisk, og hele byen blomstrer nu. Det kan vi se allevegne. Der er optimisme, folk tror på det og byen udvikler sig”.

SF præsenterede sine kandidater på Joni Marmaritas på Gothersgade i Fredericia (Foto: Fredericia Avisen)

Partiprogrammet som SF fremlagde og det som kandidaterne talte om på dagens møde, summede dog af et brændende ønske fra partiet, nemlig, at der nu skal mere fokus på de svageste borgere. Det gælder både børn, ældre og handicappede – såvel som muligheden for en tidlig indsats, forebyggelse og fokus på det sociale område.

”Det er en myte, at SF ikke vil have vækst og støtter erhvervslivet”, sagde Lars Olesen, nummer 3 på opstillingslisten. Han mener, der nu er rettet op på mange ting i økonomien, og at der derfor bør være plads til at se på især de udsatte børn, samt at dette ikke betyder et farvel til en erhvervsvenlig kommunal indsats:

”Jeg synes, da at de børn, der har størst behov, dem der ikke får madpakke med i skole, ikke kan komme med bussen eller med til aktiviteter – de skal da være vores fokus. Det er fremtidens sociale problemer, hvis vi ikke sætter ind og forbedrer deres vilkår. De føler sig jo ikke som en del af fællesskabet. Og det bliver dyrt i fremtiden, hvis de ikke får job og uddannelse”.

Konkret foreslår han, at det skal være muligt for børn at køre gratis med bussen. Det mener, han kan ske, uden at man skal undgå den erhvervsvenlige politik, der har præget byen de sidste 4 år. SF’s valgprogram til kommunalvalget og de næste 4 år rummer mange socialpolitiske elementer, hvor den menneskelige vinkel er fremhævet.

Men også medarbejderne i kommunen er på dagsordenen, hvor især Connie Majbrith Jørgensen, der også selv arbejder i Fredericia Kommune, argumenterer kraftigt for at medarbejderne skal kunne komme med kritik:

”Der kan være mange grunde til, at man ikke tør sige noget, hvis man oplever noget, der bør fortælles om. Det fører til dårlige sager og arbejdsforhold. En whistleblower-ordning kan gøre det muligt at få dårlige forhold frem i lyset, uden at en medarbejder skal frygte for sit arbejde”.

I partiprogrammet nævnes, det at kommunens medarbejdere kan være udsat for fysisk eller psykisk vold, samt at de kan holde igen med bekymringer og kritik.

Marianne Thomsen understreger, at det er forebyggelse, der er vigtigt. Det gælder også i Folkeskolen, hvor hun mener, der mangler flere ressourcer:

”Det gælder kampen mod ulighed og resultaterne af kontanthjælpsreformen. For os handler det om tryghed. Vi skal støtte det enkelte barn og have fokus på at alle børn høres. Vi skal ikke gå og vente, før noget er for sent, siger hun.

Lars Olesen, der selv er skolelærer, supplerer kontant hen over bordet:
”Mangfoldighed rimer på andet end fodbold. Alle skal være med”! Connie Majbrith Jørgensen nikker, og snakken mellem kandidaterne går på deres oplevelser, hvor de i hverdagen oplever udfordringerne med de sociale problemer. Hun arbejder også med svage borgere.

Stemingen var god blandt kandidaterne, der glæder sig til valgkampen (Foto: Fredericia Avisen)

Generelt virkede kandidaterne energiske og optimistiske. Men også stedet, hvor SF havde valgt at præsenterer deres kandidater, havde en historie for dem, hvor indehaverne har vist sig som iværksættere med gå på mod:

”Vi vil styrke integrationen. Især fordi dårlig integration rammer børnene og skaber fremtidige problemer. Derfor vil vi investere i uddannelse og jobskabelse”.

Valgprogrammet fylder 15 sider og dækker ambitionerne for perioden 2018-2021. SF støtter Jacob Bjerregaard som borgmester, der ifølge Marianne Thomsen også har været med til at skabe en positiv udvikling i Fredericia:

”Vi, som by, er kommet langt. Gå en tur gennem gaderne, ned til havnen og se dig omkring. Vi har et samarbejdende byråd. Det skal vi bakke op om, også de næste 4 år”.

Efter knap 1½ time takkede SF i Fredericia for et godt fremmøde. Stemningen fortsatte ude på gågaden, hvor kandidaterne smilende opmuntrede hinanden, tydeligvis ivrige for at få gang i valgkampen.