Tilstanden i Lillebælt har i flere omgange været diskuteret i flere kommuner langs bæltet. Det vil SF nu gøre noget ved, derfor forpligter kandidaterne i Kolding, Vejle, Middelfart og Fredericia hinanden til at løse udfordringerne fra Lillebælt.

– Det er alvorligt, men det kan ikke løses af en enkelt kommune. Derfor er Lillebælt et anliggende for flere kommuner at handle på, og det er baggrunden for, at SF i fire kommuner nu går sammen om et tværkommunalt SF-initiativ, hvor vi giver håndslag på at fremsætte forslag efter valget om at forbedre tilstanden og gøre, hvad vi kan lokalt, lyder det i en samlet besked fra de fire spidskandidater.

I starten af marts 2021 råbte 16 borgmestre på Fyn og omkring Lillebælt vagt i gevær i forhold til fiskebestandene og havmiljøet i Lillebælt, og dengang opfordrede miljøministeren til, at borgmestrene kunne byde ind med forslag til, hvordan arbejdet med at få et bedre og sundere havmiljø i Lillebælt kan understøttes.

Lokal kandidat: Miljøpolitik stopper ikke ved kommunegrænsen

Den lokale SF-kandidat Lars Olesen er glad for, at man på tværs af fire partiforeninger er gået sammen om en forpligtende aftale. Det handler om vores fælles natur, forklarer han.

– Det er særligt relevant fordi Lillebælt er et kæmpe aktiv for os i Fredericia. Det er det fordi vi er en af de kommuner som har meget kyststrækning ud til Lillebælt – og med det følger et stort ansvar. Vi er med i et tværkommunalt samarbejde om naturparken – og Fredericia Kommune har tidligere været skyld i forureningssager der har påvirket Lillebælt. Vi har et klart og stort ansvar for at være firstmovers på at sikre naturen og biodiversiteten, siger Lars Olesen.

– Det er jo lidt en motorvej for mange forskellige dyr. Lillebælt har den største bestand i Europa af marsvin. Ja, det er på mange måder bare meget unikt. Men vi oplever også, at Lillebælt er meget udfordret på mange parametre. Senest omkring klapningen af havneslam, der er foregået både for nyligt og tidligere. Det er noget vi skal stoppe med, ellers smadrer vi økosystemet i Lillebælt, fortsætter han.

For Lars Olesen er det forpligtende samarbejde vejen frem, for naturen kender ikke til kommunegrænser.

– Det er vigtigt at samarbejde så vi undgår at flytte aben fra en kommune til den næste. Det er et fælles ansvar. Når det kommer til natur stopper vi ikke ved kommunegrænsen. Hvis vi vil løfte en dagsorden af den her størrelse og med de her initiativer, så kræver det at vi er flere med på vognen. På den måde kan vi sikre, at Kolding Kommune ikke klapper slam i Lillebælt – og at ingen andre får den idé. Det handler også om et fælles ansvar for at rydde op efter de ting vi har lavet tidligere, siger Lars Olesen.

11 punkter til forbedring

De fire partiforeninger er gået sammen om at lave 11 punkter til forbedring af Lillebælt. Det er de 11 punkter, som kandidaterne har forpligtet hinanden på.

 1. Tæt samarbejde med de lokale spildevandsselskaber om overvågning af spildevandsoverløb, da disse risikerer at øge næringsstofbelastningen af Lillebælt.
 2. Vi vil sætte fuld fart på informationskampagnen Hjælp Fisken, så borgere og virksomheder bliver opmærksomme på ikke at hælde miljøfremmede stoffer i regnvandskloakker. Det betyder, at kloaker markeres med en fisk for at fortælle, at de er beregnet på regnvand alene.
 3. Vi vil i samarbejde med spildevandsselskaberne for at skaffe overblik over udledninger af mikroplast og andre miljøfremmede stoffer fra blandt andet bildæk. SF Kolding, SF Vejle, SF Fredericia, SF Middelfart 2. november 2021
 4. Vi vil sætte turbo på arbejdet med at udtage urentable lavbundsjorde og bruge de statslige puljer til kompensering af landmænd. På den måde kan vi nedsætte udvaskning af næringsstoffer fra landbruget.
 5. Vi vil etablere kystnære stenrev langs Lillebæltskyst, så lystfiskere kan fange en havørred, og torsk kan finde skjul. I den forbindelse har vi noteret, at Folketinget netop har afsat penge hertil, men vi kan som kommune gøre mere end det.
 6. Vi vil udplante ålegræs, så fiskeyngel og deres byttedyr får optimale vilkår, samtidig med at vi effektivt binder CO2 i havbunden. Vi noterer os i den forbindelse, at SF nationalt vil afsætte penge til en biodiversitetspulje, som kan beplante havnebunde, som vi gerne vil anvende lokalt.
 7. Vi vil arbejde på at stoppe muslingeskrab og bundtrawl, så havbunden får fred til at udvikle sig optimalt. Vi noterer os, at SF er på vej med et forslag om at give kommuner muligheder for at afvise kystnære muslingeopdræt i fjorden eller langs kysten.
 8. Vi vil intensivere arbejdet med at få Miljøministeriet til at finde bæredygtige løsninger, der rækker langt frem i tid.
 9. Vi vil øge formidlingsindsatsen, så naturvejledere kan informere borgere og erhverv, om betydning af rent vand og miljø.
 10. Vi vil arbejde for at erhvervsfiskere kan fjerne nogle af de godt 8 mia krabber fra de indre farvand. De kan bruges som både gourmet mad og foder i form af mel til dyrefoder/fiskeopdræt og skabe indtægter til det trængte erhverv.
 11. Vi vil stoppe klapning af materiale i Lillebælt fra anlægsprojekter.