I mindst to sager har Vejle Kommune nægtet pårørende til døde ældre aktindsigt i syge- og plejejournaler, selvom der ikke er noget lovgivningsmæssigt, der hindrer, at det udleveres.

Det har fået SF’s retsordfører Karina Lorentzen til at rejse sagen for justitsministeren.

– Jeg tror, at hvis jeg havde en mistanke til, at noget ikke helt var i orden, at så ville jeg også gerne have lov til at kende forløbet forud for at min mor døde. Derfor har jeg bedt justitsministeren forholde sig til de to forløb og forklare, om han er enig i, at pårørende skal have retten til at få kendskab til pleje- og sygejournaler, siger hun,

– Jeg synes, det skal udleveres. Ikke navnene på dem, der udførte plejen selvfølgelig. Det handler ikke om at hænge nogen ud. Men jeg synes egentligt, at det er fair nok, at man som pårørende får den afklarende viden – både for at kunne forebygge fremtidige fejl, eller for at kunne tage en diskussion af om der er nok ressourcer til opgaven.

Medieprofessor Oluf Jørgensen har også kritiseret forløbet, og han siger, det er forkert ikke at udlevere materialet – og at der ikke er noget til hinder for, at kommunen gør det. Karina Lorentzen har også bedt ministeren vurdere, om afgørelsen af Vejle Kommune er korrekt.

De to sager:

I Pers mors tilfælde kiksede det totalt mellem sygehus og hjem. Der kom ikke den relevante pleje, og til sidst døde moren. Han ønsker bare at vide, om det var kommunikationen mellem kommunen og sygehuset, der gik galt. Eller om kommunen ikke sørgede for det, hans mor havde brug for. Men kommunen har sagt nej til at udlevere oplysningerne.

I Bentes og Susannes tilfælde lå deres mor hjælpeløst på et gulv i adskillige timer efter et fald. Hun kom sig aldrig og døde. De har forgæves søgt Vejle Kommune om aktindsigt i journalerne for at få at vide, hvad der skete. Også her var svaret nej.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Karina Lorentzen Dehnhardt

Medlem af Folketinget (SF)

Christiansborg

1240 København K

Tlf.61 62 30 45