Denne tids valgflæsk afslører sommetider, hvor langt fra virkeligheden nogle Christiansborg-politikere er. Et utrolig godt eksempel herpå, må være SF’s forslag om at udsætte børns skolestart og istedet give dem et ekstra ‘modenhedsår’ i børnehaven. 

Som udvalgsformand for netop børne- og uddannelsesområdet og som småbørnsmor forstår jeg til fulde, hvor overvældende det er, når ens lille barn på kun 5 år med hastige skridt nærmer sig den store, ukendte skoleverden. Men så stopper min forståelse også her.

For hvor er tilliden til fagligheden? Vores dygtige medarbejdere i børnehaverne og indskolingerne arbejder målrettet på at gøre vores børn livsduelige og robuste til at begå sig læringsfælleskaber både i børnehave og skole. 

Derfor ligger der også helt konkrete og relevante vurderinger til grund, hvis forældre anbefales at udsætte deres barns skolestart. Den resterende andel børn skal selvfølgelig bare få lov til at komme igang med deres spændende skolegang og ikke holdes tilbage af misforstået omsorg.

Og så er der det rent praktiske. Tror SF bare, at kommunerne har millioner af kroner til at udvide børnehaverne, nu hvor der skal være plads til endnu flere i de allerede trængte institutioner? Og så i en tid, hvor der de kommende år sker en signifikant stigning i antal fødsler og derved presser kapaciteten i dagtilbuddene endnu mere?

Det er skræmmende nemt at love en masse, når det er andre, der står tilbage med regningen. 

Kristina Jørgensen

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget (DF) i Kolding Kommune

Bakken 15, 6640 Lunderskov

http://www.lecture.dk/moms-dining/
Annonce