SF – Fredericia har indsendt høringssvar til forslag om optimering af buskøreplanerne.

Om høringssvaret udtaler Lars Olesen, bestyrelsesmedlem og folketingskandidat SF – Fredericia:

“Det er en voldsom omgang og vi er stærkt kritiske overfor udsigten til at 53 busafgange sløjes. Endnu engang øger vi behovet for at have bil i Fredericia kommune og gør det stort set umuligt at komme fra landsbyerne og indtil centrum af Fredericia om aftenen.”

“I SF har vi en ambition om at flytte flere over i den kollektive trafik og begrænse mængden af de kortere bilture. Her er tilgængelighed én af de vigtigste nøgler og denne “optimering” går stik i den modsatte retning”

“Vi er glade for, at der kommer én afgang der tilgodeser Gymnasieeleverne fra Taulov og Skærbæk, men vil man leve op til de unges rimelige forventninger til buskørsel kræver det at vi investerer mere i ruterne og sikrer at de inddrages mere i udviklingen af vores busplaner.”

“Fredericia har brug for en ny retning og en ny plan for udviklingen af den kollektive trafik. Det giver klimamening at få flere til at bruge den kollektive trafik i stedet for at afvikle den og her er der meget at gribe fat i Fredericia”

Høringssvaret:

Høringssvar til forslag om optimering af buskøreplanerne.

Vi er glade for, at der kommer en afgang, der tilgodeser behovet for en gymnasiebus om morgenen fra Taulov og Skærbæk. Det er rigtig og ikke mindst vigtigt, at vi satser på at holde de unge mennesker i bussen og sikre, at de kan komme til og fra deres uddannelsessted og i øvrigt til aktiviteter inde i byen uden at skulle være afhængige af egen eller forældres bil. Derfor er der også en del af planen, som vi har svært ved at læse ind i den sammenhæng.

–       Hvorfor løser vi ikke deres behov for også at komme hjem fra Gymnasiet igen rimeligt hurtigt.

–       Hvad sker der om aftenen når man vil fra Trelde og eller Herslev og vi gerne vil have at de unge mennesker bruger bussen frem for bilen.

Generelt er vi meget kritiske overfor udsigten til at i alt 53 busafgange nedlægges og erstattes af fire. Undersøgelser (blandt andet passagerpulsens) viser, at noget af det, der betyder mest for at folk vælger bussen er tilgængelighed og antallet af afgange. Vi anerkender naturligvis at det er få mennesker, der benytter de valgte afgange, men mener at man bør fokusere på at få flere til at bruge busserne i stedet for at fjerne dem. Det er ikke længere en mulighed at tage en bus til og fra landsbyer som Herslev, Egeskov, Bredstrup og Pjedsted om aftenen, hvilket reelt set gør bilen til eneste mulighed for transport til Fredericia. Vi mangler en opgørelsen af hvordan tallene ser ud i vintermånederne for de sløjfede afgange og særligt på dage, hvor cyklen er et svært alternativ til bilen.

Bustrafikken skal i SF´s øjne ikke blot værre et nulsums spil, men skal fokuseres på at få flyttet flere fra de mange biler og over i den kollektive trafik. Det kræver en prioritering som er helt anderledes end denne plan ligger op til.

I Fredericia Kommune vil man gerne brøste sig med at være en klimaduks og der er lige vedtaget en strategi ud for de 15 verdensmål, hvor klimakampen og bæredygtighed spiller en stor rolle. Vi savner flere ambitioner og tiltag for at få vores unge mennesker til at bruge den kollektive trafik.

Den her omlægning er, groft sagt, ét skridt i den rigtige retning og fem i den forkerte.

Omkring Flextur er vi skeptiske i forhold til, hvilken udbredelse denne ordning vil få, særligt i forhold til de unge. Det er et dyrere tilbud og undersøgelser viser at det primært er ældre og gangbesværede der benytter sig af sådanne tilbud.

Alt i alt mener vi i SF – Fredericia at den nye plan og nedlægning af de mange ruter blot forstørrer afhængigheden af biler i byerne udenfor Fredericia centrum. Det mener vi er en fejl både udfra en social betragtning i forhold til dem, der ikke råd og adgang til en bil, men mest af alt i forhold til ambitionen om at mindske udledningen af CO2 fra biltrafikken.

Til sidst en undring over, hvor i høringsmaterialet det fremgår at der kommer en ny morgenlinje fra Taulov og Skærbæk til Gymnasiet.

http://fredericiateater.poweredbyintegra.dk/oversigt.aspx?filmid=156&forestillingid=&internetserial=&webkode=&err=&

Leave a Reply