Fredericia Dagblad lagde d.23.1.2020 igen spalteplads til nok et indlæg omhandlende. Fredericia Kommunes brug af privat konsulentfirma til besparelser på socialt udsatte og handicappede borgeres botilbud. Denne gang var det koncernchef Yelva Bjørnholdt Jensen, som på vegne af Fredericia Kommune var ude med et indlæg. Det havde dog været klædeligt, hvis det stedet havde været en formand for et af de ansvarlige udvalg som  udtalte sig.

I Kolding har Byrådet truffet den beslutning, at man selv påtager sig ansvaret for de besparelser, som man finder nødvendige. Det har den fordel, at der alt andet lige skal findes færre penge, når der ikke skal kastes flere 100.000 kroner. efter et privat konsulentfirma, som Anne Brorson Consulting.

Vi må formode at koncernchefen har afstemt sit indlæg med de politisk ansvarlige?

Indlægget besvarer dog stadig ikke de spørgsmål SF tidligere har rejst, så nu spørger vi lige igen!

Mener man seriøst at man kan spare 3,7millioner kroner på botilbud uden borgerne kan mærke det? Tror man på at borgerens indsats er uændret? – 3,7millioner svarer til årslønnen for minimum 10 pædagoger eller 10 SOSU-assistenter fordelt på 13 borgere! Der mangler ligeledes stadig svar  på, om de berørte borgere er orienteret om, at deres private oplysninger er blevet delt, med en privat virksomhed?

Det er selvfølgeligt helt legalt og inden for lovgivningens rammer og intention at følge op på om borgeren stadig får det relevante tilbud, men det er  bestemt ikke nogen ny opfindelse at holde Status  og opfølgnings møder.  I de tilfælde hvor borgere har fået det bedre er det naturligt, med en ny vurdering, som SFs optik bør ske i et samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler og borgeren. F.eks  ved brug af det man blandt fagfolk kalder en VUM / Voksen udrednings metode, en metode socialrådgivere og socialformidlere er uddannet til at bruge. I SF mener vi at kommunens brug af spare konsulenter kan begrænse borgerens retskrav på at blive partshørt når støtten forhandles ned.

Når dette uvæsen har fået lov til at brede sig, er det jo ikke fordi der er dårlige sagsbehandlere på de sociale voksen  områder. Forklaringen er snarere den underfinansiering der er og har været over en årrække på Handicap og Udsatteområdet. Det er tydeligvis ikke her “det historiske velfærdsløft” er faldet. I betragtning af den solide økonomi, vi efter sigende har Fredericia, bør det være muligt på ordentlig vis at finde den nødvendige finansiering til handicappede og socialt udsatte borgeres tilbud, uden der skal gå kræmmermarked i aftalerne..

Vi ser stadig i forventning frem til at få svar på vores spørgsmål meget gerne fra medlemmerne fra de fra de to udvalg, som sagerne hører under. Når Byrådet i Kolding kan forholde sig til problematikkerne, kan det jo ikke passe at det skal være så svært at få de ansvarlige politikkere til svare.

På vegne af SF Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen, næstformand

Havepladsvej 142, Fredericia

http://shelovesyou.dk/

Leave a Reply