SF vil arbejde for et nyt politisk klima i Fredericia Byråd, hvor det demokratiske arbejde fremmes ved, at flere partibogstaver er repræsenteret i fæstningsbyen. De to kandidater, som henholdsvis er placeret som nummer seks og nummer ni på SF’s kandidatliste, Henning Troelsen og Per Moos Laursen.

De vil arbejde for, at alle politiske beslutninger bliver gennemsigtige, og her har partiet tænkt på skabe tid og rum til dialog mellem borgere og lokalpolitikere. De vil genindføre borgernes spørgetid i forbindelse med byrådets møder og inddrage borgernes i beslutningsprocesserne:

– Der er en tendens til, at borgerne først præsenteres for lovgivning, når det er vedtaget. Vi ønsker, at borgerne skal være mere med i processen, så derfor skal udvalgene åbnes. Der skal være en direkte dialog, inden beslutningerne træffes. Vi er overbevist om, at det vil give bedre beslutninger, siger Henning Troelsen, kandidat hos SF i Fredericia.

Det er en kendsgerning, at åbenhedsdebatten allerede fylder en del blandt lokalpolitikerne, og den diskussion vil SF også bidrage til. Ser man på deres valgoplæg, som indeholder visioner mellem 2022-2025, så vil de indføre høringsfrister på mindst fire uger.

’’En høring skal ikke bare overstås, men den skal være et middel til at inddrage borgerne og forbedre forslag og beslutninger’’, står der i programmet.

SF føler nemlig, at de repræsenterer fredericianerne, og dermed kan de se et stort og åbent vindue for partiet:

– Når jeg taler med folk, så hører jeg, at de har brug for, at vi bliver en del af byrådet igen. Jeg har været i gågaden et par gange, og her har henvendelserne været positive og spørgende, hvilket tyder på, at folk er interesserede i vores projekt, siger Per Moos Laursen.

Han har blandt andet oplevet, at fredericianerne er nysgerrige på, hvordan de forholder sig til eksempelvis borgmestersagen og havnesagen, hvilket er områder, som de forholder sig kritiske til.

Han får opbakning af partifællen, Henning Troelsen, som også mener, at det er problematisk, at det ikke er byrådsmedlemmer, som man ved lige meget om.

– Mange undrer sig over, at hvem nogen af medlemmerne er. Det er ofte de samme, der er synlige. Den almindelige borger foretrækker nok at vide, hvilke muligheder, man har. De fleste ved, hvad SF står for, og vores opgave er at synliggøre vores pointer, understreger han.

Partiet kommer til at indgå i et valgforbund med Alternativet og Enhedslisten, og i den forbindelse markerede formanden i Fredericia for SF, Connie Maybrith Jørgensen, at det ikke et farvel til et samarbejde med Socialdemokratiet.

– Vi peger som udgangspunkt på Steen Wrist som borgmester, og grunden til, vi kun indgår i valgforbund med Enhedslisten og Alternativet, er beslutning for at øge vores muligheder for at komme ind i byrådet. I 2017 under kommunalvalget var vi nemlig i samme forbund som Socialdemokratiet, og det kostede os vores mandat, da de fik et utroligt flot valg. Til gengæld er partiet stadig vores gode samarbejdspartner, som vi vil se frem til at lave politik med, siger hun.

SF i Fredericia vil tage del i arbejdet for et nyt politisk klima i fæstningsbyen, og det er kandidaterne klar til at markere under valgkampen.