Syv ministerier præsenterer regeringens ideer til en klimaplan der bl.a. indeholder klimazoner, planen ventes til efteråret.

I dag er det kun København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense, der kan sætte særlige krav til diseldrevne lastbiler og busser med en vægt på over 3,5 tons. I en kommende klimaplan vil der blive åbnet for miljøzoner i byer på 25.000 indbyggere og derover. Fredericia skal have miljøzoner, mener SF Fredericia. Det overvejes at varebiler og de ældste person dieselbiler omfattes af de særlige krav i de udvalgte miljøzoner. Målet er at reducere forureningen i byerne, og det hilser vi velkommen i SF.

Annonce

Når vi nu har løsnet proppen, kunne vi samtidig få sat lidt skik på trafikforholdene i den indre by. Vi kunne starte med gågaderne og sikre, at de bliver uden biler, motorcykler, knallerter og dermed giver den sikkerhed og tryghed, en gågade skal yde borgerne. Det bakker SF helt og fuldt op om.