Forside Fredericia SF Fredericia: Lønbesparelse ved konflikt skal øremærkes de berørte fagområder

SF Fredericia: Lønbesparelse ved konflikt skal øremærkes de berørte fagområder

DEL
Foto: Fredericia AVISEN

Fredericia Kommune skal ikke tjene på en eventuel konflikt på det offentlige arbejdsmarked. SF i Fredericia opfordrer byrådet til allerede nu at beslutte, at en lønbesparelse øremærkes de berørte sektorer, f.eks. skoleområdet, ældreplejen og daginstitutionsområdet, det skriver partiet i en pressemeddelelse. 

På SF Fredericias generalforsamling lørdag 10. marts 2018 blev det besluttet at sende et åbent brev med en opfordring til byrådet om på forhånd at øremærke pengene, så de ikke bare ryger ind i det store fælles regnskab. Pengene bør bruges på de fagområder, de oprindeligt er afsat til, mener SF.

– Det kan ikke være meningen, at sparede lønkroner trækkes ud af sektorerne og bruges til noget helt andet. Derfor skriver vi nu til borgmester Jacob Bjerregaard og udvalgsformændene og foreslår, at man fastholder de lønbeløb, der ikke udbetales i den periode en konflikt måtte løbe, inden for de konfliktramte fagområder, siger SF-formand Per A. Moos Laursen.

– Der er så rigeligt brug for pengene, når man skal rette op i kølvandet på en konflikt. Nogle steder vil der fx være behov for at kunne honorere nødvendigt ekstra arbejde, når opgaver har ligget stille eller ikke er blevet løst.

Rimelige ok-krav

I SF Fredericia finder vi, at de offentligt ansattes krav ved denne overenskomstfornyelse er rimelige. Der er råd til og brug for af løfte frontmedarbejdernes løn.

– Det er et fuldt forståeligt ønske, at lærerne nu vil have en arbejdstidsaftale. Omvendt finder vi det fuldstændig urimeligt, at offentlige arbejdsgivere vil afskaffe løn til de ansatte i spisepauserne, hvor man jo som f.eks. sygeplejerske skal stå parat ved akutte situationer, som lærer eller pædagog skal gribe ind ved konflikter mellem børn eller brugere.

SoSu-assistenten kan heller ikke bare sige ’ærgerligt – jeg har frokostpause’, hvis den ældre er faldet på plejecentret. Offentligt ansatte får ikke løn for at holde fri i middagspausen, men netop for at stå parat – også i pausen.

SF fortsætter det politiske arbejde udenfor byrådet

SF’s generalforsamling fandt sted i kølvandet på efterårets kommunalvalg, hvor SF Fredericia mistede sin plads i byrådet.

– Men vi mistede ikke lysten til at arbejde med kommunalpolitik. På generalforsamlingen besluttede medlemmerne, at vi frem mod næste kommunalvalg især vil have fokus på områder som beskæftigelses- og socialpolitik, miljø- og planpolitik og sundhedspolitik. Selv om vi ikke er repræsenteret i byrådet, vil vi fortsat være med til at sætte en dagsorden og deltage i lokalpolitik, siger tidligere byrådsmedlem Marianne Thomsen.

Genvalg til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte Per A. Moos Laursen som formand for partiforeningen.

Der var desuden genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Henning Troelsen og Connie M. Jørgensen. Der var nyvalg til Jan Oldenborg, som er medlem af bestyrelsen for Transportgruppen i 3F Fredericia.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er:

Lea N. Lyberth,  Birgitte Moos Laursen, Evald R. Lauridsen.

Jonas Broe-Bentzen bliver tilknyttet bestyrelsen som repræsentant for SFs Ungdom, SFU.

Lars Olesen og Bo Bergstrøm er bestyrelsessuppleanter.