Forside Debat SF Fredericia: Lad os tage det sunde valg

SF Fredericia: Lad os tage det sunde valg

DEL

I den kommende valgkamp skal sundhedspolitikken spille en hovedrolle. Vi skal i en helt anden retning end den som Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til i deres sundhedsreform. En retning der rammer plet på tre centrale områder:

Mere lighed i sundhedssystemet

SF vil gøre op med den stigende ulighed i vores sundhedssystem. Vi vil mindre brugerbetaling på sundhed. Tandlæge og psykologhjælp skal på sigt være gratis. I første omgang for udsatte grupper og unge. Sundhedssystemet har brug for at ligestille det brækkede ben med den betændte tandrod og den knækkede psyke. Samtidig vil vi sikre fri og lige adgang til tolkebistand. 

”Sundhedspolitik er et vigtigt våben i at bekæmpe uligheden, vi skal have mindre brugerbetaling på sundhed og så skal vi havegjort psykiatrien langt stærkere og afviklet brugerbetaling på psykologhjælp. udtaler Folketingskandidat Lars Olesen

Flere hænder og mere stabilitet

SF vil investere i langt flere ansatte i sundhedssystemet. Regeringens spareøvelser og omprioriteringsbidrag har betydet at personalet løber alt for hurtigt, og mange patienter kommer i klemme i deres møde med et sundhedspersonale, der er ved at miste pusten. 

”At afvikle regionerne er en demokratisk katastrofe og løfter ikke sundhedsvæsenet. Tværtimod. Vi har brug for flere hænder på sygehusene ikke nye reformer og usikkerhed”, udtaler Marianne Thomsen, indsuppleret medlem af Regionsrådet

Sammenhæng i sundhedsforløb

Regeringen har barslet med deres forslag, der mere minder om en strukturreform 2.0 end en aftale der skal løfte sundhedssystemet. Reelt vil udspillet sætte sundhedssystemet i en unødvendig undtagelsestilstand og fjerne et vigtigt demokratisk lag i det danske folkestyre . En bureaukratisk strækøvelse, som vil skabe utryghed i sundhedssystemet i mange år. I stedet for skal vi styrke de enkelte faggrupper. Lade det være nemmere for sygeplejersker og sosu-assistenter at bruge deres faglighed uden for mange forstyrrende registreringsopgaver og mellemled. 

”SF vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng i mødet med sundhedssystemet. Vi skal sikre at behandling og genoptræning går hånd i hånd og at patienterne er trygge ved forløbet. Det gør vi bedst ved at udrydde de reelle forhindringer”, udtaler Karina Lorentzen Denhardt, spidskandidat for SF i Trekantområdet til folketingsvalget. 

SF har på landsplan fremlagt et sammenhængende bud på at løfte området, der kan læses her: 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsf.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fsundhedsudspillet2.pdf&data=02%7C01%7C%7Ce0231a7d7a4b4321407a08d67bc6b28f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636832491665950386&sdata=OCynjclg7Xfyg2fFkMwDiF53uM26BGL8xWCh%2BiIyQsc%3D&reserved=0

DEL