SF glæder os over Byrådets udmelding om den gode økonomiske tilstand kommunen befinder sig i. Især fordi SF mener, at der er flere områder der i den grad trænger til en opgradering. Partiet ønsker et budget, hvor mennesker og miljø vægtes frem for ny asfalt og øget trafik.

I en pressemeddelelse skriver SF følgende:

Vi peger på behovet for forbedringer på følgende områder:

På daginstitutionsområdet ønsker vi bedre normeringer. Høj pædagogiske faglighed sikrer børnenes trivsel og udvikling. Under coronakrisen er det blevet tydeligt, hvor stor indflydelse på trivsel og sygefravær grundig rengøring. Derfor ønsker vi mere rengøringspersonale til vores institutioner.

På folkeskoleområdet bakker SF op om en ny skole i midtbyen. SF stemte i sin tid imod lukningen af Købmagergades Skole. Men der skal også gang i en renoveringsplan så alle folkeskoler i kommunen har ordentlige fysiske ramme. Vi ønsker en klassekvotient på 24 elever, og at lærerne har gode arbejdsforhold, som sikrer kvalitet i undervisningen.

Fritids- og ungdomsklubberne kan gøre en kæmpe forskel for børn og unges liv, især de mange der kæmper med forskellige former for mistrivsel. Derfor ønsker vi at der afsættes økonomi til genopretning af Klubområdet.

Budgetet på Handicap området er ikke retvisende, derfor bør områdets budget øges således, at der ikke kun er tale om genopretning i forhold til det faktiske forbrug, men også reelle forbedringer.

Der er f.eks. behov for forbedringer og udvikling på botilbudsområdet, Opgangsbofællesskaberne skal genetableres med personaledækning.

Fredericia har ventetid på op til halvandet år for behandling af ansøgninger om handicapbiler. SF ønsker at der afsættes midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden betydeligt.

På misbrugsområdet ønsker SF at styrke behandlingsgarantien og at sikre et løft af behandlingskvaliteten i både stof- og alkoholbehandling. SF foreslår etablering af et stofindtagelsesrum med socialsygeplejersker tilknyttet.

Arbejdsmarked: Vi foreslår at det ikke kun er laveste pris, der tæller med, når kommunen sender opgaver i udbud. Sagerne med hjemmeplejen og dagrenovationen viser, at forhold som social ansvarlighed og lokal tilknytning også bør vægtes.

Jobcenter klarer sig så dårligt, at det risikerede at komme under skærpet opsyn fra staten. Den gennemførte analyse af jobcenteret gav 80 forslag til forbedringer – men det går trægt med at få dem ført ud i livet. Her skal simpelt hen ske noget mere.

 Socialpsykiatrien: Psykiske problemer begrænser sig ikke til offentlige åbningstider, derfor skal der være adgang til hjælp og støtte døgnet rundt. SF ønsker Stoppestedet bevaret og udbygget som en forebyggende foranstaltning, hvor der er mulighed for at møde fagpersonale alle ugens dage.

Seniorområdet: Ældre med plejebehov skal mødes af faste og kendte SOSU-hjælpere eller -assistenter i hjemmet, det kræver flere fastansatte og dermed færre vikarer. Der mangler stadig plejehjemspladser, SF ønsker også plejehjem, som udsatte borgere kan føle sig hjemme i og hvor personalet er fagligt klædt på til evt. misbrugsproblematikker, psykiske lidelser eller til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der er på alle plejehjem behov for øgede normeringer især i nattetimerne.

På miljøområdet mener vi helt overordnet, at kommunens budget skal afspejle beslutningen om, at Fredericia skal være CO2 neutral i 2020. Det kræver f.eks. omlægninger og begrænsninger for den tunge lastvognstrafik ind og ud af byen.

Vi foreslår at kommunen tager initiativ til etablering af et eller flere store solenergianlæg. Ligesom solpaneler kan placeres på de kommunale bygningers tagflader.

Den kollektive trafik i Fredericia skal styrkes og udbygges, så vi kan nedbringe privatbilismen. Bybusdriften skal omlægges til el- eller brintdrift senest ved næste udbudsrunde.

Der skal ansættes flere medarbejdere, så man kan undgå brug af giftstoffer på grønne kommunale arealer og tilså områder med ”insekt-inviterende” planter og blomster.

SF foreslår at Teknik og Miljø Udvalget tager initiativ til forhandlinger om stop for klapning af havneslam ud for Trelde Næs. Hvis det medfører mérudgifter for kommunen, skal disse midler findes. De mange ”Corona millioner” der anvendes fra i år viser at det er muligt at prioritere miljø- og klima indsatsen langt højere.

Kultur: SF ønsker at Fredericia skal have et rigt kulturliv for alle. Vi deler ønsket om et nyt teater i byen, men det kræver først en uvildig undersøgelse af Fredericia Teaters konkurs og en plan for undgåelse af en gentagelse.

Demokratisk genopretning: SF ønsker reel åbenhed og lydhørhed fra Byrådets side. Borgere og organisationer kunne gives mulighed for foretræde for udvalgene, og Byrådets spørgetid bør genindføres.

Borgervejlederen bør gøres permanent, og Whisleblower ordning bør indføres i kommunen.

Til slut: Vi finder det meget utilfredsstillende med blot én uges høringsfrist i budgetlægningen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer