“Vi har indsendt et kritisk høringsbidrag til det forslag til et såkaldt basisbudget og dertil hørende mulighedskatalog, som Fredericia Kommune har ude i offentlig høring, siger formanden for SF i Fredericia Per A. Moos Laursen.

Almindeligvis er det jo en borgmesters opgave at forelægge et forslag til budget for kommunalbestyrelsen til en 1. behandling. Efter nogle politiske udmeldinger fra partierne, går man derefter i forhandlinger, imens budgetforslaget er i en offentlig høring. Denne proces ender så med et budgetforlig med deltagelse af alle eller et stort flertal af byrådspartierne. Sådan er det ikke her i Fredericia i år. Vi i SF undrer os noget over at Økonomiudvalget har valgt at lade forvaltningen udarbejde et ”basisbudget” og et ”mulighedskatalog” med en meget lang række af forslag til såkaldte omprioriteringer, som vel af mærke ikke siger noget om hvad der foreslås omflyttet penge til – men kun hvad og hvor man foreslår at fjerne midler og stillinger fra. Dermed får det udelukkende karakter af et spare mulighedskatalog. 

Vi sidder med et indtryk af et byråd i ”flyverskjul” bag forvaltningen. I modsætning til dette mener vi i SF at politikerne skal vise retning og melde ud om deres prioriteringer – også her i den indledende fase af budgetlægningen. Det har SF altid gjort i de år vi sad i byrådet. 

Det basisbudget og ikke mindst det tilhørende mulighedskatalog, som nu foreligger, indebærer en stor mængde potentielle nedskæringer og omstruktureringer i store dele af Fredericia Kommunes drift – i alt for 52 mio. kr. i 2020 stigende til 102 mio. kr. i sidste overslagsår: 2023. Derfor har vi fra vores side i år valgt at udarbejde og indsende et længere høringssvar, hvor vi gør opmærksom på en række af de faldgruber og forringelser, som vi ser dem. Og så har vi nogle forslag til budgetposter – både indtægter og udgifter, som ikke er med i det udsendte materiale i høringsfasen.

Nu må vi og kommunens borgere samt de ansatte så håbe på at byrådsmedlemmerne får luget ud i de værste af nedskæringsforslagene og får omprioriteret midler til de hårdt tiltrængte serviceområder der hvor det er muligt. Vi sidder ikke i byrådet i denne valgperiode, men vi følger nøje med i arbejdet – ikke mindst i budgetlægningen, slutter Per A. Moos Laursen.

http://www.fcfredericia.dk