Et af de punkter der fylder meget i den politiske dagsorden er en undersøgelse af Fredericia Jobcenter. Marianne Thomsen og Connie Maybrith Jørgensen tager afstand fra en sådan undersøgelse.

“Fire måneder inde i 2018 bliver der nu på ny af enkelte byrådsmedlemmer rejst krav om en undersøgelse af Fredericia Jobcenter. Hvad det mere præcist er, der skal undersøges, svæver lidt hen i det uvisse” siger Marianne Thomsen og Connie Maybrith Jørgensen til Fredericia AVISEN.

Der er stillet et forslag til økonomiudvalget om, at der skal findes 500.000 kroner til en undersøgelse af Jobcentret. En ekstern undersøgelse vel og mærket.

“Dette til trods for, at der ved seneste budgetforhandling blev truffet aftale om, at det var vigtigere, der blev sat konkrete indsatser i gang til gavn for de borgere som har brug for en indsats fra Jobcentret frem for at smide penge efter et konsulentfirma til at undersøge noget, som vi i forvejen kender svarene på” fortsætter de.

Undersøgelse er spild af penge

“Der blev i budgettet afsat 5 mill. kr. til indsatser for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet og til at forbedre servicen over for brugerne. Det virker unægteligt lidt diffust og ærlig talt som spild af offentlige midler at bevilge kr. 500.000,- ekstra til en unødvendig undersøgelse” siger Marianne Thomsen og Connie Maybrith Jørgensen.

“Jobcentret kan helt sikkert have behov for en styrkelse på flere af de områder, hvor der i 2017 blev rejst kritik, og dersom EL fik held med at lokke 500.000 kr. ud af Økonomiudvalget, foreslår SF, at de straks omsættes til at styrke de vedtagne indsatser i Jobcenteret” fortsætter de.

Fem klare målsætninger

Skulle det være tilfældet at klagerne og kritikken er blevet væk for enkelte byrådsmedlemmer, vil man med fordel kunne drage nytte af den seneste undersøgelse af Københavns Kommunes Jobcentre, som for nyligt blev afsluttet med 5 klare anbefalinger, der lyder som følgende:

  1. Der skal være skærpet opmærksomhed på hvornår der er tilstrækkelig dokumentation i en sag, og den socialfaglige vurdering skal styrkes.
  2. Der skal skabes bedre betingelser for en hurtig afklaring af arbejdsevnen.
  3. Færre ressourceforløb skal afsluttes til kontanthjælp.
  4. Borgeroplevelsen skal forbedres.
  5. Politikere og forvaltning skal forpligte sig til at investere tid og ressourcer til at implementere anbefalingerne

“Undersøgelsens resultat har skabt glæde hos både brugerne af Jobcentrene i København samt hos Socialrådgivernes fagforening, mon ikke noget lignende kunne være tilfældet i Fredericia?” slutter de to.