Ny evaluering fra Undervisningsministeriet viser at seksualundervisning i grundskolen halter. Vi er nødt til at gøre noget, så skoleledelsen og kommunerne i højere grad løfter deres ansvar for at sikre seksualundervisning på skolerne, siger Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen.

En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet peger på, at der er store udfordringer med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Det gælder særligt i forhold til undervisning i emner som reproduktion og sex samt normer og mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet.

– Evalueringen dokumenterer det, vi længe har haft indtryk af, nemlig at seksualundervisningen i grundskolen er mangelfuld, og at der er brug for akut handling. Sidste års sager om ufrivillig billeddeling og puttemiddage på gymnasier viser, at børn og unge har udfordringer i forhold til at navigere i spørgsmål om køn, krop og seksualitet. Seksualundervisning i grundskolen spiller en helt afgørende rolle i den sammenhæng. Derfor er evalueringen meget bekymrende, siger Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund og fortsætter:

– Vi er nødt til at gøre noget, så skoleledelsen og kommunerne i højere grad løfter deres ansvar for at sikre seksualundervisning på skolerne. Herudover skal lærerne klædes bedre på til at varetage tids- og alderssvarende seksualundervisning, og samarbejdet mellem skole og forældre skal prioriteres højere.

Lærerne skal uddannes

Kun en fjerdedel af de lærere, der har undervist i seksualundervisning i grundskolen i løbet af det seneste år, føler sig godt fagligt klædt på til at varetage undervisningen, og kun 13 % af de adspurgte lærere, som har undervist i seksualundervisning i løbet af det seneste år, har gennemført det frivillige seksualundervisningskursus på læreruddannelsen, viser evalueringen af seksualundervisningen.

– Derfor mener vi, at det er helt afgørende for kvaliteten af seksualundervisningen i grundskolen, at lærerne skal klædes bedre på til at varetage opgaven med seksualundervisning, at faget gøres obligatorisk på læreruddannelserne – og at lærerne får mulighed for efteruddannelse, siger Bjarne B. Christensen.

En lokal plan for seksualundervisning

Sex & Samfund mener at der i alle kommuner skal iværksættes en lokal plan for seksualundervisning:

– Det er problematisk, at der på skolerne ikke er afsat timer til seksualundervisning, og at der på mange skoler ikke er udpeget en tovholder for seksualundervisningen, sådan som vi kender det fra andre fag. Derfor er der behov for at styrke den ledelsesmæssige organisering og ansvarsfordeling i relation til seksualundervisning på de enkelte skoler og sikre, at der på alle skoler udpeges en eller flere faste tovholdere, siger Bjarne B. Christensen og fortsætter:

– Der er behov for at styrke seksualundervisningen ved at skolerne skal afsætte et minimum af timer og ressourcer, de bruger på undervisningen. I øjeblikket er det alt for svingende fra skole til skole og kommune til kommune, hvor meget og hvilken seksualundervisning der udbydes – og det lotteri kan danske børn ikke være tjent med.

Skole-hjem-samarbejdet skal styrkes

Sex & Samfund mener, at alle danske børn og unge skal have viden om og redskaber til at forholde sig til køn, krop, seksualitet og mangfoldighed. For det er ikke alene skolernes ansvar. Det er heller ikke alene forældrenes ansvar – eller for den sags skyld politikernes ansvar. Det er vores fællesansvar, siger Bjarne B. Christensen:

– I forbindelse med årets Uge Sex-kampagne sætter vi derfor særligt fokus på at inddrage forældrene. Både fordi mange danske forældre føler sig udfordrede, når de skal snakke med deres børn om emner som den første gang, prævention, kroppens udvikling og intime grænser på sociale medier. Men også fordi at et tættere samarbejde mellem forældre og skole er nøglen til at sikre børn og unges trivsel.

FAKTA om Uge Sex

– Sex & Samfunds undervisningskampagne Uge Sex henvender sig til elever i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser over hele landet.

–  Med kampagnen tilbyder Sex & Samfund gratis undervisningsmaterialer, der kan støtte lærerne i at tilrettelægge og gennemføre alderssvarende sundheds- og seksualundervisning.

–  Op mod halvdelen af danske skoleelever over hele landet deltager i årets Uge Sex.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere