Mentorskab er et gammelt begreb, helt tilbage fra Odyssen. I dag er der fokus på mentor som guide, vejleder og coach. Som vi tidligere kunne fortælle kommer der nu et nyt mentornetværk til Fredericia. Her kan vi bringe historien Serkan, der har fået en mentor, som har været helt perfekt for ham.

Serkan er allerede blevet matchet med en mentor – og har fået lige, hvad han ønskede sig: En ung pædagog fra Vejle. Serkan er netop selv begyndt på pædagogstudiet den 1. februar, men når de to mødes snakkes der både om faglige og personlige udfordringer.

Serkan har længe haft et ønske om at blive pædagog, for især at kunne hjælpe børn og unge, der har problemer. ”Jeg vil gerne se børnene udvikle sig og ønsker at være en slags rollemodel og inspirationskilde, for på den måde at være med til at sikre at også andre får en uddannelse”, siger Serkan.

Mentor giver god sparring – personligt og fagligt

Serkan har selv haft lidt at slås med og takkede derfor straks ja, da han fik tilbud om at få en mentor. Som mange andre unge, ønsker Serkan at få styrket sit selvværd og selvtillid, ligesom han ønsker at blive mere åben og udadvendt – og at sætte grænser og kunne sige nej. At åbne op og vise andre tillid skal der også arbejdes med i samarbejdet med mentoren. Serkan har også en sjælden knoglesygdom, der tidligere har påvirket ham negativt, men det bliver der også ’løsnet’ op for i dialogen med mentoren. Og det hjælper.

Fri snak – og en plan

De to, Serkan og Michael(mentoren) har allerede mødtes nogle gange. Typisk mødes de på biblioteket for lige at snakke lidt om, hvordan det er gået siden sidst. Herefter står den på en god gå tur på Fredericia vold, hvor snakken fortsætter om alt lige fra studie, venner, fritid, lektier, studiejob og hvad Serkan måtte ønske at få drøftet med mentor.

De to har også skrevet nogle ting ned, som Serkan skal arbejde med – lidt mere forpligtende. Det bliver der også fulgt op på fra gang til gang. Typisk mødes de to 2-3 gange om måneden.

”Når man som jeg bor alene, er begyndt på en ny uddannelse, og har lidt udfordringer, er det fantastisk at have fået en mentor, som man kan drøfte alt muligt med”, slutter en glad Serkan.

Michael, mentoren følger op: ”Det falder mig helt naturligt, som erfaren pædagog, at mødes og snakke med unge mennesker. Serkan, der nu selv læser til pædagog, har været med mig på arbejde – i en børnehave. Her fik Serkan et indblik i min verden, og vi har på den baggrund fået endnu mere at snakke om”.

Serkan og Michael aftaler fra gang til gang, hvornår de skal mødes næste gang, men har Serkan spørgsmål eller lyst til at tale sammen inden, så ringer eller sms’er de sammen. Begge er enige om, at de er ’det helt rigtige match’!

Sådan kommer du i gang – som mentor og mentee

Projektet kører i regi af Jobcenter Fredericia og ’Bryd unges ledighed NU’. Både mentee (den unge) og mentor kan kontakte foreningen, for at få yderligere oplysninger eller melde sig. Så hjælper Foreningen nydanskere med at sikre det gode match mellem mentor og mentee. http://www.foreningen-nydansker.dk/site/kompetencer/mentorordninger

Mikkel London, der er konsulent for ’Bryd unges ledighed NU’, oplyser, at når erhvervsmentorer tilmelder sig, så får de først en grundig introduktion til projektet og bliver forklaret, hvordan henvisning og matchning fungerer. ”Vores erfaring er, at frivillige erhvervsmentorer via deres branchekendskab, erfaring og netværk, kan være en uvurderlig støtte for unge, der mangler lidt ekstra hjælp, for at komme i gang med uddannelse, arbejde eller finde en elev/læreplads. Vi vægter det erhvervsfaglige match højt og håber også at unge på erhvervsskolerne vil benytte sig af mentorordningen”, udtaler Mikkel London.


Vil du vide mere, kontakt:

Kristian Bendix Drejer: (Business Fredericia) +45 20 82 32 29

Jeanette Beckmann: (Jobcentret) +45 25 47 31 70

Mikkel London: (Matcher, Metee og mentor) +45 33 38 62 18