Danmark skraber bunden, hvad angår unge, der drømmer om en ingeniørkarriere. Ifølge OECD er det kun 2,6 procent af de 15-årige danskere, der planlægger en fremtid som ingeniør, mod 6,9 procent i gennemsnit i andre OECD-lande (Education at a Glance, 2012). Hvis vi skal være med i det globale innovationskapløb, skal dette tal løftes. Og her udgør kvinder et potentiale.

”Teknologisk innovation skabes bedst i mangfoldige medarbejderteams, hvor der er mange forskellige vinkler på udfordringerne. Og her mangler vi i høj grad kvinder. Samtidig er ledigheden blandt ingeniører meget lav, og flere job kan allerede i dag ikke besættes. En tendens, der kun forstærkes, hvis vi ikke sætter massivt ind. Kun ca. hver fjerde af de nye ingeniørstuderende er en kvinde, og sådan har det set ud i en årrække,” siger direktør Nanna Seidelin, Naturvidenskabernes Hus, som driver Jet-Net.dk netværket.

”Vi ved fra forskningen, at især de personlige møder er med til at skabe grundlaget for pigers valg af ingeniøruddannelser, og her er Girls’ Day in Science et fint initiativ,” siger professor Anette Kolmos fra Aalborg Universitet, der er én af forfatterne bag publikationen ”Motivational factors, gender and engineering education” fra 2013.

Girls’ Day hos DONG Energy 

Piger fra 2. årgang på HTX, EUC Lillebælt, besøger virksomheden for at blive klogere på grøn energi og på, hvordan det er at arbejde i virksomheden. Om formiddagen præsenteres de for produktion af bioethanol. Her skal de også selv lave forsøg med enzymer samt beregninger, der bruges til fremstilling af brændstof fra halm. Efter frokost dykker pigerne ned i emnet vindenergi, hvor de skal undersøge miljøeffekterne af at opstille og drive en vindmøllepark. Programmet slutter med den internationale dimension, hvor pigerne møder en engelsktalende kvindelig teknisk leder fra England, der vil fortælle om offshore vindmøller.

”Vi inviterer pigerne fra EUC Lillebælt til en spændende dag, fordi vi gerne vil vise dem, at der findes lokale virksomheder med naturvidenskabelige job, som også vil appellere til dem. Vi har brug for at kunne rekruttere både unge mænd og kvinder. Vi håber, at inspirationsdagen hos DONG Energy giver de unge et realistisk indblik i, hvad vi laver, og vi håber på den måde at kunne inspirere pigerne til at se nye muligheder for deres egen fremtid,” siger Anna-Lena Jeppsson, Vice President for Business Development & Execution hos DONG Energy, der har fået fornøjelsen af at byde velkommen d. 23. november.