Seksuelle overgreb i barndommen trækker mange spor ind i voksenlivet. Der er både sket et fysisk og psykisk overgreb: kroppens grænser bliver invaderet, samtidig med at der sker et brud på den grundlæggende tillid hos barnet.

Voksne bør passe på én og være til at stole på, ikke nogle der volder smerte, skyld og skam. Senfølger efter overgreb er ofte usynlige udenpå, men kan fylde alt inde i den, der hver dag kæmper med at få livet til at fungere.

Flashbacks, mareridt eller søvnløshed er hverdagskost for de fleste. Mange har desuden angst eller depression, og en del kæmper med spiseforstyrrelser eller anden selvskadende adfærd. Selvmordsforsøg eller personlighedsforstyrrelser er også ofte forekommende hos senfølgeramte.

Psykolog og centerleder Camilla Carlsen Bechsgaard, Center for Seksuelt Misbrugte – CMS Syd Behandlingssektion Odense, fortæller om senfølger efter overgreb og hvilke konsekvenser, det kan have for den enkeltes liv.

Alle er velkomne til arrangementet, som finder sted onsdag den 4. september fra kl. 19.00 – 21.00 på Stoppestedet, Sjællandsgade 46, st. th., 7000 Fredericia.

Arrangementet er gratis, når blot man tilmelder sig til PsykInfo Region Syddanmark på telefon 99 44 45 46 eller via www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

Foredraget er arrangeret af PsykInfo Region Syddanmark.  

https://www.fredericiavin.dk/