Fredericia AVISEN skrev i fredags, at Carlsberg har ansøgt om at få et miljøgodkendt rensningsanlæg. Vi har nu fået ansøgningen, der forklarer baggrunden for det.

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af anlæg til rensning af processpildevand til drikkevandskvalitet benævnt TWM på Carlsberg Supply Company Danmark A/S.

Om baggrunden for ansøgningen skriver Carlsberg følgende:

Carlsberg Bryggerierne har som overordnet bæredygtighed mål i “Together Towards Zero” indenfor vand en målsætning om at halvere vandforbruget med 50% inden 2030 for hele koncernen.

Gennem årene er der i koncernen, og i særdeleshed på bryggeriet i Fredericia blevet målrettet arbejdet med reduktion af vandforbruget, og intern genbrug i procesområderne. Dette har medført, at bryggeriet i dag har et af de lavest nøgletal for vandforbrug ikke kun indenfor Carlsberg, men generelt indenfor bryggeri og læskedriksindustrien. Mulighederne for yderligere reduktion er derfor meget begrænset, og det næste skridt som Carlsberg ønsker at tage er indenfor egentlig vandrensning og recirkulering.

Et avanceret anlæg til vandrensning etableres. Anlægget betyder at en stor del af bryggeriets spildevand renses til drikkevandskvalitet og kun en mindre mængde koncentreret restspildevand afledes til offentligt kloaksystem.

Renseprocessen udvikler biogas, der udnyttes i bryggeriets energicentral.

Alle processer, der vil kunne udvikle lugt, indkapsles og ventileres til luftfjernelse. Anlægget vil kunne drives uden lugtgener i omgivelserne.

I støjberegninger er det dokumenteret, at anlæggets drift vil være uden påvirkning af støjniveauet i fastlagte referencepunkter omkring bryggeriet.

Anlægget forsynes med effektiv kontrol og monitering til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld.

Anlægget vil være omfattet af bryggeriets beredskabsplan, der i nødvendigt omfang suppleres.

I forbindelse med anlæggets udbud og etablering vil der være en høj grad af fokus på energieffektivitet og driftssikkerhed. Eksempelvis vil der være frekvensomformere på alle relevante motorer. Alle væsentlige funktioner vil være overvåget og moniteret med signal til alarmering.

Bryggeriet vil være omfattet af den netop offentliggjorte BAT konklusion for Food, Drink and Milk Industries.

Læs her den fulde ansøgning.

Her følger bilagene til ansøgningen:

Bilag 1
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag Spildevand
Bilag VVM

https://www.billet.dk/dizzy-mizz-lizzy#tour

Leave a Reply