En stor del af udearealerne på Sdr. Vang Skole ligger mere eller mindre hen som sandbunker og jordskråninger. Byrådet har derfor sat 4,5 mio. af til fornyelse af udearealerne i 2016. Det har for alvor sat gang i drømmene.

Forældre, lærere og ledelse deltog mandag aften i en workshop, hvor de blandt andet gav input til, hvordan udearealer og legepladsen skal se ud i fremtiden.

Workshoppen tog udgangspunkt i børnenes ønsker med over 60 tegninger, plancher og beskrivelser, som der var produceret gennem den forløbne uge som en del af undervisningen. Der var nogle sikre hit blandt børnene – top 3: klatrevæg/-stativer, trampoliner og tarzanbane. Nogle havde ønsker til langt over en A4-side, andre var meget fokuserede på kun ét ønske – f.eks. et ”Yoda – fra Star Wars –hus”.

Fokus på mangfoldigheden

Viceskoleinspektør Ebbe Bech Lauesen Weng sagde blandt andet som opsamling på workshoppen ”Jeg er meget positivt overrasket over alle de spændende idéer og tanker, der er kommet frem her i aften, og særlig over det store fokus, der er på, at få alle aldersgrupper tænkt ind. Vi har nok indtil videre været lidt for fokuserede på en ny legeplads, men det er jo slet ikke noget, der tænder de store elever – dem skal vi også huske”.

Børnenes tegninger og resultatet af workshoppen skal indgå som input til den helhedsplan for udearealerne, der nu skal udarbejdes. ”Vi har ønsket en helhedsplan, der giver os et langsigtet fokus for alle skolens udearealer, så vi alle ved, hvad vi over årene, arbejder for. Vi er spændt på hvor langt de 4,5 mio. rækker. Når helhedsplanen foreligger, vil byggestyregruppen samles, og finde ud af hvad der er mest presserende her og nu – og hvor vi får mest for pengene” fortsatte viceskoleinspektøren.

Byggestyregruppen består af skolens ledelse, skolechefen i Børne- og Uddannelsesforvaltningen, byggetekniker fra By- og Udviklingsforvaltningen samt rådgivere fra Rambøll. Efter planen går gravemaskinerne i gang i sommerferien, så de nye udearealer kan tages i brug i løbet af efteråret.