Pædagoger kobler teori og praksis, og gør naturfaglige fænomener og begreber forståelige for børn i alle aldre

Det pædagogiske personale i Fredericia Kommune er i gang med et kompetenceudviklingsforløb, hvor de har fokus på, hvordan de formidler det naturvidenskabelige videre til børnene, så de, fra de er helt små, ved noget om, hvordan vores verden hænger sammen.

”Jeg er glad for, at vores pædagoger bliver klædt godt på til at snakke med børnene om science gennem et forløb, hvor de både beskæftiger sig med teori, men også samtidig prøver en masse ting af i praksis. Vi ønsker, at vores børn skal løftes på det naturvidenskabelige område, og det her er et stort skridt på vejen”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Det er oplagt at arbejde med naturvidenskab i forhold til små børn, da deres tilgang til verden minder om den naturvidenskabelige tilgang. Børn er undersøgende og observerende, de prøver sig frem og konkluderer. Og det naturvidenskabelige bliver interessant og nærværende, når det bliver koblet op på hverdagsting i børnehøjde. F.eks. bliver friktion nemmere at forstå, når man ved, at det er friktion som gør, at man får varme i fingrene på en kold vinterdag. Eller at det er derfor, at legetøjsbiler kan køre langt, når underlaget er glat og knap så langt, når underlaget er ujævnt, som f.eks. bobleplast eller perleplader.

”Gennem forløbet bringer vi vores nye viden i spil i praksis, og her er det vigtigt, at alt foregår i børnehøjde. En simpel ting, som at sætte nye ord på naturfaglige begreber og vise børnene nogle konkrete forsøg, gør det meget lettere for dem at forstå og forholde sig til de ting, vi snakker om. Vi har haft nogle meget dygtige og engagerede undervisere, og jeg har følt, at jeg med min nye viden også har kunnet videregive en masse til mine kollegaer”, fortæller Anita Bech, der er pædagog i Børnehaven Fyrtårnet.

Uddannelsesforløbet for det pædagogiske personale sætter fokus på en undersøgelsesbaseret tilgang, som skal udvikle børns forståelse af naturvidenskab gennem deres erfaringer, handlinger og refleksioner. De bliver altså klogere på, hvordan science og teknologi kan implementeres i hverdagens dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling.

Fakta

Alle kommunale distriktsinstitutioner er repræsenteret, så det er et bredt udsnit af kommunens børn, der får glæde af pædagogernes nye kompetencer. Pædagogerne bruger hinanden på tværs til videndeling og til i fællesskab at sætte fokus på science i de kommunale daginstitutioner.

Fredericia Kommune har sammen med tre andre kommuner indgået et samarbejde med Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (UCL/UCC/SDU) omkring kompetenceudviklingsforløbet ”Science i børnehøjde – Lyst til læring”.