Siden købet af Brørup Sparekasse i 2010, har Saxo Bank gennem Saxo Privatbank serviceret privatkunder og familier med orden i økonomien inden for boligfinansiering, pension og investering. Som følge af den positive udvikling i tilgangen af kunder har banken udvidet antallet af personale betragteligt i takt med at der er åbnet nye afdelinger i Hellerup, Odense, Århus og Esbjerg foruden de eksisterende afdelinger i Kolding, Vejle, Fredericia og Brørup.

”Forretningen er gået bedre end vi turde håbe på, og vores kunder er vokset betragteligt i både antal og geografisk spredning. Det kræver naturligvis en større administration og pladsen i det gamle hovedkontor er nu blevet for trang, da det har vist sig ikke at være muligt på en hensigtsmæssig måde at udnytte huset yderligere”, siger Kim Voss, direktør i Saxo Privatbank A/S.

”Vi har derfor afsøgt andre muligheder og i Fredericia fandt vi den nødvendige plads, endda med mulighed for at udvide hvis behovet skulle stige yderligere”, siger Kim Voss.

Saxo Privatbank flytter derfor de administrative stabsfunktioner fra Brørup til Fredericia. I alt drejer det sig om 35-40 arbejdspladser, som fra efteråret vil få til huse i bankens afdeling på Vejlevej i Fredericia.