https://birchejendomme.dk/omrader/fredericia/skovhaven

I løbet af efteråret får Saxo Privatbanks Fredericia Afdeling 40 nye kollegaer.

I takt med at der er åbnet nye afdelinger i Hellerup, Odense, Århus og Esbjerg og som følge af den positive udvikling i tilgangen af kunder, også i de eksisterende afdelinger i Brørup, Kolding, Vejle og Fredericia har banken øget antallet af ansatte betragteligt.

”Forretningen er gået bedre end vi turde håbe på, og vores kundegrundlag er vokset betragteligt i både antal og geografisk spredning. Det kræver naturligvis en større administration, og pladsen i det gamle hovedkontor er nu blevet for trang.

Der er blevet afsøgt forskellige muligheder, hvor vi i Fredericia fandt den nødvendige plads endda med mulighed for at udvide, hvis behovet for dette skulle opstå. Vi byder derfor vores nye kollegaer meget velkommen til Fredericia. Det bliver en stor fordel for vores område, da vi nu har kompetencerne tæt på i hverdagen” siger områdedirektør Lars Skjødt Christensen.

Også Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard glæder sig over udvidelsen i Fredericia og byder de nye medarbejdere velkommen til byen.

”Jeg er rigtig glad for at Saxo Privatbank har samlet deres administration her i Fredericia. Det er en dejlig nyhed med 40 nye arbejdspladser, som vidner om, den positive stemning der er i byen. Jeg vil gerne byde de nye medarbejdere i Fredericiaafdelingen velkommen til byen”, siger Jacob Bjerregaard.

Fredericia Afdelings kunder og medarbejdere vil ikke blive berørt af flytningen, som betyder, at de 3 afdelinger Kolding, Vejle og Fredericia er kommet under samme ledelse.

”Vi betragter Trekantområdet incl. Middelfart og opland som et samlet markedsområde. Alle vores rådgivere har kunder, der er bosat i hele området. Derfor vil vi gerne gøre rådgiverne mere fleksible, så vi kan tilbyde kunderne rådgivning uanset, hvor de er bosat i området” siger områdedirektør Lars Skjødt Christensen.

Saxo Privatbank forventer, at alle er på plads i løbet af efteråret.