Tirsdag den 21. oktober var der et møde i DemokratiContaineren, hvor oplægget var omkring de yngste i vort samfund samt de voksne, der hovedsageligt er sammen med børnene i de første og vigtigste år.

En af retningerne, der blev drøftet var forældrenes store ansvar i forbindelse med børns dannelse, opdragelse og sproglige udvikling.

Noget vigtigt i børns første leveår er omfanget af sprog og forståelse. Børns sprog udvikles ved at høre og tale sproget, men evnen øges ved fysiske udfoldelser som klatring og evt. trampolinhop. Den motoriske udvikling og træning har således stor betydning for, hvor let et barn har ved at lære og forstå sproget. Jo større kontekst et barn har relateret til sproglige udtryk, jo lettere vil det være at tilegne sig meget andet. Når vi her taler om sprog, så er det særlig det talte sprog, men ikke kun. Det er også kropssprog og det musiske sprog. Hvis et barn et tosprogligt, så kan det erfaringsmæssigt være en fordel for barnet. Men det er utrolig vigtigt, at både skole og hjem respekterer begge sprog og viser interesse. En afvisning kan give blokeringer og forvirringer.

Børn, der kommer fra hjem, hvor forældrene er nærværende og taler med børnene, har meget lettere ved at håndtere sprog og forståelse. Derfor er forældrenes bevidsthed og nærvær utrolig vigtig for børns udvikling.

En god vej til indlæring uden at føles som læring er sang og musik. Sprog og forståelse kommer ind ved leg. Derfor er sang i skolen en rigtig god ting, hvis det foregår om morgenen eller ved skolestart, så er det medvirkende til at give oplevelse af fællesskabog medvirkende til at åbne sindet for at lære og forstå.

Når vi i skolen vil videreudvikle børnenes sans for sproget og forståelsen, så er filosofi et vigtigt værktøj. I det filosofiske rum kan børn lytte og øve sig i at formulere sig skarpt og klart. Det betyder, at der indøves at kunne kommunikere klart og præcist med en forståelse, som man kan håbe på er gensidigt til fælles forståelsesløft. Filosofien giver desuden mulighed for og rum til at drøfte og forstå mange elementer i livet, der måtte opstå mellem fødslen og døden. Det kan være medvirkende til at aftabuisere meget i tilværelsen.

Hvis man arbejder intenst med sprog, musik, kreativitet og filosofi i de første år af et barns liv, så vil de være godt rustet indenfor alle fagområder.

En familie bestående af en norsk mor og en filosofisk far drev hjemmeundervisning indtil børnene skulle i gymnasiet. Pigen blev professor i kunsthistorie og drengen blev lektor i filosofi ved universitetet.

Ved at sikre sig, at de bedste lærere sprogligt, motorisk, musisk og filosofisk underviser i de første klasser i skolen, jo bedre forbereder man børnene til at begå sig i livet.

Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4, Fredericia

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer