Selvom Fredericia Kommune ikke er geografisk stor, så rummer den alligevel en række landsbyer, der er skønne at bo i, mener formand.

Sandra Arvidson, formand for Herslev Borgerforening, er ikke i tvivl: Det er fantastisk at bo i en landsby. Det var et tilfælde, at Sandra Arvidson endte i Herslev, men hun har ikke fortrudt beslutningen et eneste sekund. Hun fik tilbudt en bolig gennem boligforeningen, et tilbud hun takkede ja til med det samme. Hun ville gerne væk fra byen – og Herslev virkede for hende som et rigtig godt bud på et alternativ til bylivet.

I Herslev fandt hun kærligheden – og hun blev meget engagerede i det lokale arbejde. Som formand for Herslev Borgerforening er hun med til at sætte en retning for landsbyen – og med til at råbe politikerne op, når deres fokus er rettet for meget mod Fredericias midtby.

– Jeg synes selv, jeg hører til i en lille by hvor der er mere luft, mere natur og ja, et andet klima end der er inde i byen. Jeg har bestemt ikke fortrudt min beslutning om at flytte til Herslev, lyder det sikkert fra Sandra Arvidson.

Det trygge netværk følger med livet i landsbyen

– Det er trygt at bo i en landsby, fortæller Sandra Arvidson, der nyder at snakke med naboen over hækken eller med andre fra lokalsamfundet på ture rundt i Herslev.

– Når man flytter til en landsby som Herslev får man et mere trygt netværk. Man får et meget stærkere sammenhold, end jeg har oplevet andre steder. Det er uanset om det er snakken over hækken eller på gåturen, det her med at vi kommer hinanden lidt mere ved. Jeg tror, at der er mange der vælger at bo inde i byen, fordi man kan være en i mængden, men jeg kan rigtig godt lide det modsatte, som tilfældet er ved os. Vi har hinandens ve og vel i tankerne, siger Sandra og fortsætter:

– Til tider kan det godt være lidt overfladisk, men jeg synes vi har vist, at der er villighed og parathed til, at når nogen har brug for hjælp, så træder man til. Uanset om det er hjælp til at komme et sted hen, hvis man mangler noget, hvis man skal hænge noget op man ikke lige har værktøj til. Der er mange ting, som jeg oplever, at vi hjælper hinanden med. Det er meget let at række ud efter hjælp, for vi har ikke langt til hinanden.

Under Coronapandemien var sammenholdet også med til at sikre, at ingen stod uden dagligvarer og anden nødvendig hjælp.

– Vi har en facebookgruppe for Herslev-borgere, en let platform hvor man kan spørge om ting eller bede om hjælp. Under Corona var der mange der bad om hjælp til indkøb – eller for den sags skyld tilbød hjælp, hvis der var nogen der var isoleret eller sårbare. Jeg tror det er en stor barriere at række ud til nogen man slet ikke kender, så bare det at man har et ansigt på tror jeg betyder meget, forklarer Sandra.

En varm og hjertelig velkomst

Det kan være svært at flytte et nyt sted hen, men det er Sandra ikke særligt bekymret for i Herslev. Hun har oplevet på egen hånd hvordan man bliver taget imod – og hun er glad for at kunne føre traditionen videre.

– I Herslev er der en god blanding af tilflyttere, men også nogle med en historie. Det gør også, at netværket er mere sammentømret. Måske kender man ikke selv en, men så kender man i hvert fald en der kender en, siger

Sandra og fortsætter:

– Det er mit indtryk, at folk er meget åbne, uanset hvor længe man har boet i Herslev. Vi gør meget ud af at byde nye beboere velkommen. I Borgerforeningen har vi en lille folder der fortæller om Herslev, som vi afleverer sammen med en buket. Vi gør meget for at byde folk ordentligt velkommen. Det fik jeg også selv da jeg flyttede dertil, det var en dejlig varm velkomst. Det indikerer ligesom, at man her meget velkommen.

Bussen er afgørende for en blandet befolkning

– Politikerne i Fredericia har brugt en del tid på at fremhæve transportsituationen som værende en helt særlig udfordring for landsbyerne, en udfordring der ikke er let at løse. Selvom det ikke er rentabelt, så bør der være en bus, mener Sandra.

– Jeg synes personligt, at det vigtigt at vi fastholder bussen. Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke er den der bruger bussen mest, fordi jeg har en bil. Men hvis Herslev skal være en by hvor man kan have børnefamilier og ældre, noget vi alle synes der skal være for at sikre dynamikken og sammenholdet, så skal vi også have en busforbindelse. Selvom det ikke er rentabelt, så ser jeg det som en nødvendighed, at det bliver prioriteret. Det er en gevinst for byen, at vi kan have alle typer af beboere – og der er en bus afgørende, forklarer hun.

– Jeg tror, at det er nødvendigt med et kontinuerligt flow i busserne, for der er forskellige behov. Selvfølgelig er der en del der skal i skole og på arbejde om morgenen, men man kan også arbejde på skæve tidspunkter – eller være en pensionist der skal ind til byen i et par timer, der skal man heller ikke strande. Når man bliver gammel kan man miste kørekortet af mange årsager på grund af helbredet, men man skal opretholde den frihed og selvstændighed, som de ældre har været vant til. Der betyder en god busforbindelse meget, forsætter Sandra.

– Selvom det koster noget at have den bus kørende, så tror jeg i sidste ende at det betyder noget. Hvis ikke vi har de muligheder der gør, at man i alle aldre har lyst til at bo i Herslev, så bliver der affolket. Vi ser jo andre landsbyer der bliver affolket, hvis man skal holde liv i landsbyerne, så er det afgørende at man tænker rammerne ind. Det kan godt være at det ikke er busbilletter man tjener det hele hjem på, men der er andre ting der skal regnes med, slår hun fast.

Politikerne lytter gerne

Det er ikke alle der altid føler sig hørt af politikerne, og en enkelt byrådskandidat har også kritiseret det siddende byråd for kun at have fokus på landsbyerne hvert fjerde år når der er stemmer at hente. Men Sandras oplevelse er, at der bliver lyttet.

– Jeg synes faktisk ikke det er helt retfærdigt at de får den kritik, for jeg synes vi bliver lyttet til. Især her under Corona har der været et stort politisk fokus på landsbyerne, hvor der har været en del puljer vi kunne søge midler fra. Jeg synes ikke det er helt så slemt når det kommer til stykket, siger Sandra.

Herslev Borgerforening er stærkt forankret og tøver ikke med at råbe politikerne op, hvilket kan have en indflydelse, forklarer Sandra. Men det ændrer ikke op hendes opfattelse af situationen.

– Vi er gode til at råbe op, så jeg kender ikke et scenarie hvor vi ikke gør. Men jeg synes vi er gode til at holde politikerne op på de ting de siger. Jeg skal ikke kunne sige hvordan det eller er, men jeg synes de er meget villige til at komme herud. Når vi holder et arrangement, så kan vi stort set altid få dem ud og lytte til hvad vi har at sige, siger Sandra.

Ved konstitueringen af Fredericia Byråd for fire år siden oprettede man Borger- og Demokratiudvalget, der som en af deres opgaver skulle have et øget fokus på landsbyerne. Det har virket, mener Sandra.

– Det er Borger- og Demokratiudvalget der har været særligt tydelige herude. Vi har søgt deres pulje til at udvikle på vores grønne plads, hvor vi har lavet en cykelbane. Det har været et meget positivt bekendtskab, at man har prioriteret i byrådet at lave et udvalg der også tænker landsbyerne med – og at der har været midler med, for det betyder også noget, lyder det fra Sandra.

Idéerne er ude i lokalsamfundet – sammenholdet giver kun flere

Noget af det politikerne har peget på som en afgørende faktor for lokalsamfundene, det er deres store idérigdom. Det er Sandra helt enig i – for hende betyder det mere at bidrage når hun kan se hvem der får gavn af hendes arbejde.

– Jeg tror på, at mange af ideerne opstår i vores lokale fællesskab. Jeg har selv mest lyst til at bidrage, når jeg kan se hvad det jeg laver ender ud i. Jeg vil gerne se, at nogen bliver glade for det jeg laver. Så jeg tror der er mere motivation til et lokalt sammenhold omkring et projekt, når jeg kender de nabobørn der bruger den nye cykelbane, for eksempel. Det er borgerne man skal gå til når der skal findes løsninger, vi har mange gode idéer, siger Sandra.

– Da Herslev Skole lukkede spåede mange døden over landsbyen, men den lever i bedste velgående. Det er takket være lokale ildsjæle – og en børnehave der fungerer. Uden den havde det set anerledes ud, forklarer Sandra.

– Da skolen lukkede var det afgørende, at der var ildsjæle. Det er blevet bibeholdt som noget vi kan bruge, noget der er borgernes hus. Det er ikke bare endt i udlejningsejendomme. Børnehaven er afgørende for området, det er det jeg klart hører mange sige, siger Sandra og fortsætter:

Skolebørn kan godt gå ned til bussen selv, men det er afgørende at vi har en velfungerende børnehave tæt på. Så har vi også vores idrætsforening der stadig har til huse i lokalerne, vi har noget fitness og noget yoga.
Det er stadig et samlingspunkt for byen – et sted hvor borgerne kommer med glæde. En glæde der bunder i sammenholdet, lyder det afslutningsvist fra Sandra Arvidson, formand for Herslev Borgerforening.