Kommunerne i Trekantområdet og Haderslev har netop taget hul på et fælles projekt, som skal opkvalificere ledige på et område, hvor der er stor mangel på arbejdskraft.
Flere og flere virksomheder har svært ved at finde medarbejdere med de rette kompetencer, selvom der er dygtige ledige, der hellere end gerne vil tage fat. Ofte skyldes det ganske enkelt, at der ikke udbydes uddannelser, som er målrettet de mere specialiserede arbejdsområder.

Det vil de syv kommuner gøre noget ved, og i september gik de derfor i gang med et nyt, fælles uddannelsesprojekt. Projektet skal føre til, at der hurtigt bliver uddannet flere af de CNC-operatører, der er stor mangel på i den lokale jern- og metalindustri.

Fra ledig til CNC-operatør
I samarbejde med en række private virksomheder og Syddansk Erhvervsskole (SDE) i Vejle, er kommunerne derfor gået i gang med at skræddersy et helt nyt uddannelsesforløb for CNC-operatører. Og hvis alt forløber planmæssigt, vil deltagerne have opnået de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger i løbet af et halvt år. Der er tale om et samarbejde, hvor både virksomheder, ledige og SDE påtager sig et stort ansvar for, at forløbet kan lykkes.

”Projektet skaffer både kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og arbejde til de ledige. Så det er positivt hele vejen rundt”, forklarer Christoffer Melson (V), som er formand for Vejle Kommunes arbejdsmarkedsudvalg. Han hæfter sig samtidig ved, at projektet er let, smidigt og ubureaukratisk for virksomhederne, som heller ikke betaler noget for uddannelsen. Til gengæld stiller de praktikpladser til rådighed, og bruger de ressourcer der kræves i den forbindelse.

Kommunesamarbejdet giver pondus
Projektet er et godt eksempel på, at både virksomheder og borgere kan drage direkte fordel af, at der samarbejdes på tværs af de syv kommunegrænser. Behovet for CNC-operatører i en enkelt kommune giver ikke en uddannelsesinstitution tilstrækkeligt grundlag til at medvirke i et målrettet uddannelsesforløb. Men når de syv kommuner i fællesskab kan præsentere samme ønske, så giver det pludselig god mening.
Det forklarer Gitte Ottosen (A), som er formand for Beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune. ”Hvis vi hver især havde forsøgt at stable lignende projekter på benene, er det meget tvivlsomt, om det ville lykkes. Men når syv kommuner kommer med et fælles udspil, ja så har vi bare en meget større pondus”, uddyber hun.

Eksisterende samarbejde om rekrutteringsservice
De syv deltagende kommuner – Kolding, Fredericia, Vejen, Haderslev, Middelfart, Billund og Vejle – samarbejder i forvejen om en fælles rekrutteringsservice. Det indebærer, at virksomheder kan få tilbudt arbejdskraft fra alle kommunerne, når de kontakter deres lokale jobcenter.