ADP A/S lander et overskud på 60,4 før skat. Bestyrelsen og direktionen betegner resultatet som tilfredsstillende på generalforsamlingen, der fandt sted kl.11 via Skype. Et år med mange aktiviteter indenfor havnens forretningsområder og salget af Middelfart Trafikhavn sikrer et stærkt regnskab i 2019.

ADP fortsatte i 2019 udviklingen af ADP-havnenes kerneforretning og af Taulov Dry Port. Fortsat høje godsmængder, stigende udlejningsaktiviteter i Taulov Dry Port, tilgang af nye kunder samt stigende mængder af recycling-produkter og agribulk er baggrunden for årets resultat. Et tilfredsstillende 2019-resultat fremlagt på ADP-generalforsamlingen den 21. april understøtter ADPs fortsatte udvikling.

Klokken 11 bød Bestyrelsesformand Erik Østergaard velkommen til årets generalforsamling for ADP A/S på Skype. En noget anderledes generalforsamling end normalt, hvor rammerne er mere maritime og personlige. Advokat Mads Thejl Hansen dirigerede årets generalforsamling, der dækkede samtlige selskaber i koncernen. Første taler på generalforsamlingen var formand, Erik Østergaard, der takkede direktion og medarbejdere for det gode arbejde i den svære coronatid, hvor driften er opretholdt normalt trods de verdensomspændende udfordringer.

ADP A/S Bestyrelsesformand, Erik Østergaard. (Foto: Thomas Lægaard / Fredericia AVISEN)

“Årsresultatet ligger over prognosen, hvilket skyldes salget af Middelfart Trafikhavn til Middelfart Kommune. Koncernresultatet betragtes som tilfredsstillende. ADP samlede godsomsætning lå på 7,9 millioner tons i 2019. Det er et højt og tilfredsstillende niveau i en sektor præget af stor konkurrence,” sagde Erik Østergaard.

“Også vores krydstogtforretning får stor ros. Sidste år kulminerede det med Disneyskibet, hvor Fredericia Teater spillede for gæsterne. Vi har fået gode ratings fra turisterne og i 2021 kommer skibet igen. Det er godt gået,” fortsatte Østergaard.

“2019 var samlet set et godt år for ADP med mange nye projekter, kunder flyttede ind i TDP, store investeringer så dagens lys. ADP er en virksomhed, der kan modstå meget, hvorfor vi kan hjælpe kunder og samarbejdspartnere med at komme igennem krisen,” fortalte Østergaard og sluttede af med stor ros til indgåelsen af samarbejdet med Mærsk. Han kunne også fortælle, at Port House er 90 procent udlejet.

CEO for ADP A/S, Rune D. Rasmussen. (Foto: Thomas Lægaard / Fredericia AVISEN)

“Det er spændende at være hos ADP. Det er specielt, at man som direktør sidder med god afstand og mange der er med virtuelt på en generalforsamling. Jeg håber, at vi næste år kan komme tilbage til mere vante rammer. 2019 var et godt år med et stærkt resultat. Vores forretningsmodel med TDP og ADP er stærk, og giver muligheder. Der er ikke nogen tvivl om, at COVID-19 betyder, at vi skal udvise fleksibilitet. I TDP fortsatte udviklingen fremad, DLG flyttede ind i deres domiciler derude, og vi fik samtidig igangsat vejstrukturen derude. I det gode vejr kan man virkelig se elementerne, der rejser sig i området, og dermed få en fornemmelse af, hvor stort det er,” sagde CEO Rune D. Rasmussen.

“2019 blev også året, hvor den grønne omstilling og bæredygtighed tog fat. Vi ser på, hvor vi kan skabe de rigtige løsninger for vores kunder og bidrage til den grønne omstilling i samarbejde med vores kunder. Vi forventer i 2020, at den grønne omstilling vil fortsatte, og håber på, at de næste naturlige produkter vil komme til udtryk i 2020,” fortsatte direktøren.

Kilde: ADP A/S

Et resultat for 2019 på 60,5 mio. kr. er tilfredsstillende, og ligger over det forventede niveau. Resultatet skyldes, at ADP i 2019 solgte Middelfart Trafikhavn som følge af en ændret ejerstrategi.

Kerneforretningen har i 2019 været påvirket af en fortsat øget konkurrence og en uforudsigelighed påvirket af globale markedsvilkår. At vi kommer godt ud af 2019 med fortsat høje godsmængder, tilskriver vi en positiv udvikling inden for flere produktområder. Ro/Ro-gods kom godt ud af 2019 med en stigning på 0,6%. For råolie har der været en stigning i mængderne på 8%. Containerforretningen slutter året med et lille fald i forhold til 2018, som var et rekordår for containere på Fredericia Havn.

Det er derfor tilfredsstillende, at vi i 2019 under de nuværende markedsvilkår når en samlet godsomsætning på 7,9 mio. tons, svarende til en marginal stigning på 0,4% i forhold til 2018.

ADP tager markedsandele

I 2019 har vi øget vores markedsandel på fast bulk. Dette skyldes primært en positiv udvikling inden for agribulk segmentet. Specielt har vi oplevet stigende mængder inden for produkter, der understøtter den grønne omstilling, herunder træpiller og bio-produkter fra landbruget. Vi har gennem mangeårige aftaler med de store grovvarekoncerner øget import og eksport af landbrugsprodukter fra Fredericia Havn.

En strategisk prioritet i 2019 har været at koble bæredygtige projekter med fokus på den grønne omstilling på vores kerneforretning. En positiv effekt af dette har vi bl.a. set gennem en stigende oplagring og udskibning af recycling-produkter fra Fredericia Havn. I 2019 satte vi Danmarksrekord med den største udskibning af recycling-produkter.

Samlet set har vi realiseret 104.000 tons recycling-produkter, svarende til en stigning på 120% i forhold til 2018.

Udvikling til fremtidens efterspørgsel
Vi har i 2019 taget nogle strategisk vigtige skridt i den langsigtede udvikling af vores havneterminaler og af Taulov Dry Port. I Taulov Dry Port har vi med opførelsen af 49.300 m2 lager- og logistikfaciliteter sat os markant på markedet for moderne og fleksible lagerfaciliteter med central beliggenhed.

Vi har set en meget positiv effekt af vores styrkeposition, hvor vi gennem kobling af havn og dry port går i markedet med 360-graders fleksible og bæredygtige løsninger inden for logistik, lager, multimodale transportløsninger og havneinfrastruktur. Flere nye kunder, som opnår værdi af en sammenhængende logistikkæde, er i 2019 kommet til.

Og på Fredericia Havn vil nye pakhuse og forbedret infrastruktur sikre, at vi kan tilbyde kunder og samarbejdspartnere fremtidssikrede løsninger.

”Vores ambition om at gå forrest i markedet med nyskabende løsninger ser vi frem til at realisere over de kommende år. Vi er en samarbejdspartner, som tænker 360-grader rundt om vores kunders udfordringer, og vi kan med noget af Danmarks bedste havneinfrastruktur og moderne lagerfaciliteter tilbyde vores kunder nyskabende løsninger”, siger Rune D. Rasmussen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer