Ifølge Dansk Byggeris analyse af ventetiden på en byggetilladelse (fra ultimo maj 2015), er Vejle Kommune blandt landets top 10 i hurtigst udstedelse af byggetilladelser. Analysen peger på, at der stadig er stor forskel på sagsbehandlingstiden i landets kommuner, hvor de hurtigste kommuner er i stand til at behandle f.eks. et erhvervsbyggeri på under en måned, må andre bruge mere end fire måneder. Samtidig viser analysen, at på trods af et stigende fokus på den kommunale byggesagsbehandling, så ser det desværre ud til at sagsbehandlingstiden på byggesager står i stampe. Reelt har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i landet stort set været uændret de seneste tre år, hvor sagsbehandlingstiden har ligget på henholdsvis 63 dage i 2014-15, 66 dage i 2013-14 og 60 dage i 2012-13 jf. analysen fra Dansk Byggeri (se link nederst).

Sagsbehandlingstiden i Vejle Kommune
En lang sagsbehandlingstid på byggesager er dog ikke tilfældet for Vejle Kommune, hvor man målrettet arbejder på at reducere sagsbehandlingsforløbet. Fra 2014 til 2015 er sagsbehandlingstiden på byggesager i kommunen samlet set rykket fra 53 dage til 25 dage, hvilket er en forbedring på over 50 %. Byggesagsbehandlingstiden i Vejle tager samlet set 25 dage, og Vejle ligger derfor i den bedste kategori ud af 6 mulige. Samtidig er Vejle Kommune stadig blandt de hurtigste ift. de kommuner, som Vejle normalt sammenligner sig med.

Arne Sigtenbjerggaard, borgmester, Vejle Kommune udtaler:

”Jeg er utrolig tilfreds med, at Vejle Kommune ligger i den absolutte topkategori inden for byggesagstider i Dansk Byggeris analyse for perioden 2014-15. Den gode placering er resultat af en målrettet strategi for, hvordan kunderne skal opleve et professionelt partnerskab i byggesager. Kunderne skal fuldt ud kunne regne med os i den bygningsmæssige tilvækst, der p.t. finder sted i kommunen. Vi må derfor ikke forsinke byggerier i Vejle, allerede inden det første spadestik er taget, eller den første mursten er lagt. Vejles placering i analysens topkategori beviser, at vores strategi er lykkedes.”

De afgørende parametre i en byggesag
Vigtige og til tider måske helt afgørende faktorer i enhver byggesagsbehandling vil altid være kvalitet, hurtighed og pris, og disse parametre har derfor altid et stort politisk fokus i kommunen. En hurtig sagsbehandling finder sted, hvis kompleksiteten i byggesagen er lav, hvis materialet, der er medsendt byggeansøgningen, er gennemskueligt og lige til at gå til og slutteligt, hvis ansøgningen holder sig inden for lovgivningen. Så skal der ikke meddeles dispensation, og der skal ikke partshøres, hvilket giver en kort byggesagsbehandling overordnet set.

Ulla Skjærbæk Johansen, afdelingsleder i Byggeri & Industrimiljø, Teknik & Miljø, Vejle Kommune supplerer:

”I Vejle Kommune har vi fået en god placering i Dansk Byggeris analyse. Måske er den gratis forhåndsdialog med til at gøre en forskel. En gratis forhåndsdialog giver borgere og erhvervsdrivende, som ønsker at bygge, mulighed for at stille afklarende spørgsmål, inden indsendelse af byggeansøgningen. Det kan medvirke til, at byggesagsbehandlingen går hurtigere. Vi har en opfattelse af, at forhåndsdialogen er god og virker befordrende i de fleste byggesager. Vi ønsker at møde vores kunder, hvor de er på vej hen i deres realisering af byggeprojekter. Her er en hurtig sagsbehandling afgørende for, om kunderne oplever, at vi imødekommer deres behov, ønsker og drømme i tilstrækkelig grad.”