De fredericianske borgere og erhvervsvirksomheder skal ikke længere væbne sig med nær så stor tålmodighed som tidligere for at få byggetilladelser fra Fredericia Kommune. Sagbehandlingstiden er nu meget lav for alle typer af byggesager.

”Vi har hele tiden kunnet leve op til målet om en sagsbehandlingstid på maksimalt 4 uger for sager, der er omfattet af den politiske prioritering. Derimod har vi hen over sommerhalvåret ikke kunnet leve op til den politiske målsætning om en sagsbehandlingstid på maksimalt 8 uger for de øvrige byggesager. På et tidspunkt hen over sommeren nåede sagsbehandlingstiden på disse byggesager helt op på 12-14 uger. Nu er den bragt ned på 4-6 uger”, fortæller Peter Krongaard-Kruse, chef for Teknik & Miljø. ”Baggrunden er for det første, at der gennem 2015 er blevet ansat yderligere tre byggesagsbehandlere. For det andet har medarbejderne i en lang periode ydet en helt ekstraordinær indsats for at komme sagspuklen til livs.”

”Et velfungerende byggesagsområde er et meget vigtigt element i bestræbelserne på at skabe grundlag for den erhvervsvækst og befolkningsvækst, som Fredericia Byråd har som mål. Derfor er det glædeligt, at sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet nu er kommet ned på et meget tilfredsstillende niveau,” siger Jean Brahe, formand for Fredericia Kommunes By- og Teknikudvalg.

Byrådet har med budgettet for 2016-19 besluttet sig for yderligere at styrke byggesagsområdet ved at tilføre det 2 mio. kr. årligt. Af budgetforliget, som alle byrådets 21 medlemmer står bag, fremgår det, at formålet er at forbedre service og vilkår for borgerne og erhvervslivet – både i form af hurtig sagsbehandling og lavere omkostninger for bygherrerne.

”Vi er på vej til at indlede den politiske dialog om, hvordan vi i praksis skal anvende de ekstra 2 mio. kr. årligt på den bedst mulige måde”, siger udvalgsformand Jean Brahe. ”Jeg forestiller mig, at det vil kunne handle om en kombination af lavere byggesagsgebyrer, forbedret personlig servicering af ansøgerne og fastholdelse af den hurtige sagsbehandling.”

Også direktør Kristian Bendix Drejer, Business Fredericia, er begejstret for udviklingen.
”Det er af stor betydning for de eksisterende virksomheder i Fredericia Kommune og for mulighederne for at trække nye virksomheder hertil, at den kommunale sagsbehandling omkring lokalplaner, miljøgodkendelser, byggetilladelser osv. foregår smidigt, hurtigt og imødekommende”, siger Kristian Bendix Drejer. ”Derfor er det vigtigt, at de ekstra midler, som byrådet har afsat til byggesagsområdet, blandt andet bruges til at fastholde den lave sagsbehandlingstid og også gerne til øget servicering af ansøgerne, så de endnu hurtigere kan få en fyldestgørende ansøgning klar til behandling.”

Sammen med sine medarbejdere i Business Fredericia er Kristian Bendix Drejer i tæt, løbende dialog med Teknik & Miljø på rådhuset om tilrettelæggelsen af den bedst mulige servicering af erhvervslivet.”Vi skal i samspil med kommunen gribe alle bolde og sikre, at alle virksomheder – store som små – bliver betjent bedst muligt. Det er vi godt i gang med at tilrettelægge i fællesskab”, fortæller Kristian Bendix Drejer.