SF i Fredericia vil arbejde for at sætte de kommunale skoler fri, således elever, forældre og lærere får en langt højere grad af indflydelse på deres skole. Folkeskolerne i Fredericia skal have plads til at være eksperimenterende og udviklende og det skal f.eks. være muligt at fravælge de nationale tests og anvende andre former for evaluering. Det mener vi bedst sker i samarbejdet mellem elever, forældre og lærere.

Folkeskolerne skal have samme muligheder som friskolerne i forhold til indflydelsen på undervisningens indhold og metoder samt de fysiske rammer. På sigt er det vores ønske at man fra statslig side etablerer forsøg med at oprette såkaldte ”folkefriskoler”, som skal have samme pædagogiske frihedsgrader som de frie skoler, men ikke kan afvise elever eller opkræve brugerbetaling.

Der er brug for at de fysiske rammer i folkeskolen opdateres, vedligeholdes og udvikles løbende. Der må ikke være årelange efterslæb på vedligeholdelsen. Elever og læreres trivsel lider stor skade når arbejdsforholdene ikke er i orden.

Fredericia skal til en hver tid kunne tilbyde fagligt gode skoletilbud til de børn, som har behov for en undervisning tilpasset det enkelte barns særlige behov. Forældrene er dem som bedst kender børnene og mærker, hvis de mistrives. Derfor mener vi i SF Fredericia at forældre skal have mere indflydelse på om hvorvidt børnene skal inkluderes i folkeskolen eller om de skal have et mere specialiseret skoletilbud.

Vi kan ikke som samfund være bekendt, at der er børn som ikke magter at møde i skolen. En god grundskole er bydende nødvendig for børnenes muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet.

På vegne af SF Fredericia

Sune Nørgaard Jakobsen, Spidskandidat til byrådet

Jonas Straarup Christensen, bestyrelsesmedlem i SF Fredericia

0 0 stem
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer