En ny kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Trekantområdet er på vej, og allerede nu kan foreninger, institutioner og andre kulturelle aktører med gode ideer til fremtidens kulturliv søge penge til deres projekter.

Trekantområdet har en ambition om at være kulturmetropol. Og netop nu er der mu-lighed for at bidrage til at bringe området endnu tættere på sit mål. I 2016 er der nemlig øremærket 900.000 kroner til tilskud til projekter, der styrker området som kulturmetropol. Puljen kan både søges af uddannelsesinstitutioner, foreninger, instituti-oner og andre kulturelle aktører.

For at komme i betragtning skal projektet kunne gå ind under ét af to indsatsområder, nemlig ”kulturmetropol på vej” eller ”metropolens næste generation”. Hvor ”kul-turmetropol på vej” primært handler om at synliggøre og brande Trekantområdets kulturliv, fokuserer ”metropolens næste generation” på udviklingsprojekter for børn og unge.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2016, og du kan læse mere om, hvordan du søger om tilskud på www.trekantomraadet.dk/kulturtilskud.

Kulturaftalen er endnu ikke endeligt godkendt af de syv byråd, men vi forventer en endelig afklaring omkring årsskiftet. Derfor er tilskuddene med forbehold for den en-delige godkendelse.