Den Kreative Skole er klar til den nye sæson, og glæder sig over lempelser på restriktionerne. Skolen mærker dog, at alle er mere forsigtige med tilmelding og gentilmelding i forhold til sidste sæson, hvor tilmeldingerne rent faktisk steg en smule på instrumental – og sangundervisningen.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

– Vi er klar til den nye sæson, og det ser oven i købet ud til, at tidspunktet er kommet, hvor vi kan udfase mange af de restriktioner, som skolen har levet under igennem de sidste 2 sæsoner. Men vi starter lidt forsigtigt ud, og er klar til at reagere, når vores organisation informerer os nærmere. Men alt tyder i retning af, at skolen kommer til at fungere med meget, meget færre restriktioner i løbet af meget kort tid, – ja nærmest normalt, som før Corona, fortæller skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen.

Stadig ledige pladser på skolen ved sæsonstarten.

Skolen kan godt mærke de sidste to sæsoner med nedlukninger og onlineundervisning samt restriktioner, der ramte undervisningen og arrangementerne.

– Vi kan mærke, at alle er mere forsigtige med tilmelding og gentilmelding i forhold til sidste sæson, hvor tilmeldingerne rent faktisk steg en smule på instrumental – og sangundervisningen. I år var der færre tilmeldinger inden sommerferien, men efter vi er tilbage på kontoret kommer tilmeldingerne stille og roligt ind hver dag. Således kom der i sidste uge omkring 30 tilmeldinger til instrumental – og sangundervisningen. Nogle fag er ramt af at en stribe af eleverne skal på efterskole, men der er vel også elever, der kommer hjem fra efterskole.

Der er stadig ledige pladser på musikskolens forskole- og værkstedshold for de yngste, samt på holdene i dramaskolen og billedskolen, samt på talentholdet i musical for de 14-19 årige, og på skolens ungdomskor, Les Femmes. På musikskolen er der plads til flere elever på fagene guitar, cello, kontrabas, violin, sang, klaver, keyboard, tværfløjte, elbas og”, fortsætter skolelederen.

Man kan finde informationer og tilmelde sig på skolens hjemmeside www.dksfredericia.dk

Initiativer

Lærerne er helt klar og glæder sig til den nye sæson, og underviserne vil i forbindelse med starten på sæsonen tage initiativer til at informere om fagene. På området for de yngste vil skolen være tilstede på flere skoler end i sidste sæson. Der er tilbud om musikalsk forskole for elever i 0 –klasse -1. og 2. klassetrin på afdelingerne ved Højmosen, Krogsager, Taulov, Indre Ringvej, Skolesvinget samt i 0-1. klasse på Fredericia Realskole. Og i Rytmisk Værksted for 2.- 3. klassetrin på flere af skolerne.

Eleverne på skolerne får i disse uger information om mulighed for 1 prøvegang på holdene i forbindelse med opstarten.

Herudover vil undervisere fra skolen besøge udvalgte skoler, for at fortælle om deres instrumenter og fag.

Kontakt til undervisere:

Hvis pressen ønsker et interview med undervisere i forbindelse med opstarten, og høre mere om deres fag og initiativerne for at få nye elever til skolen, kan DKS formidle kontakt til:

Sara Lindhardt, der underviser i Syng og Leg med dit barn, Musikalsk Legestue i daginstitutionerne, Musikalsk Forskole på skolerne samt i Dans.

Karen Valeur, der underviser i Cello, Kontrabas, sammenspil og strygeorkester.

Den Kreative Skole tilbyder undervisning for alle børn og unge i Fredericia Kommune mellem 0-25 år. Der undervises på linjerne i musik, drama, billedkunst, dans og musical. Undervisningen foregår på Den Kreative Skole, Kongensgade 111. Eller decentralt på skoler og daginstitutioner. Læs nærmere om skolen og fagene på www.dksfredericia.dk