Her får du et overblik over, hvad der skete under skybruddet den 31. juli, og hvordan myndigheder og borgere samarbejder bedst for at minimere skaderne, når regnen kommer.

Den 31. juli fik flere områder sig en ufrivillig dukkert, da store regnmængder skyllede ned over Fredericia. I alt faldt der 45,2 millimeter regn inden for et døgn – de 15,6 millimeter faldt på kun 10 minutter. Det gør hændelsen til et skybrud, da der faldt mere end 15 millimeter regn på en halv time.

”Tendensen er, at skybrud bliver mere og mere almindelige, og det forventes at fortsætte. Når vi er oppe i de regnmængder, så svarer det til, at en tankbil tømmer 15.000 liter vand ud over en ganske almindelig parcelhusgrund på under en halv time, ” siger civilingeniør Susan Rosendal Bennetzen fra Natur & Miljø i Fredericia Kommune. 

Ifølge Susan Rosendal Bennetzens beregninger kan skybruddet i Fredericia karakteriseres som en såkaldt 30-årshændelse. 

Oldenborggade særligt hårdt ramt

Oldenborggade omkring Fredericia Havn var et af de steder i Fredericia Kommune, som blev hårdest ramt under skybruddet den 31. juli. Flere steder i pressen har der stået, at klimasikringen ved Kanalbyen skulle være skyld i, at regnen ikke kunne løbe væk. Men det er skrøne.

”Ved denne hændelse ville vandet under alle omstændigheder ikke kunne afledes via kajkanten. Der skal ligge mere end 40 cm vand, før det kan løbe ud i havnen. Sådan var det før klimasikringen, og stadig nu hvor vandet skal afledes via afvandingssystemet, skal det have en vis højde for at skylle ud i bassinet. Det var vi ikke i nærheden af d. 31. juli. Når vi får så meget vand på så kort tid, er det desværre et vilkår, at det tager tid, før riste og kloakker kan følge med, ” siger Susan Rosendal Bennetzen.

Hjælp hinanden og giv os et praj

I Fredericia Kommune arbejder Teknik & Miljø løbende med at gøre de mest udsatte områder mere robuste.

”Vi arbejder hele tiden med at gøre kommunen mere modstandsdygtig over for de store regnmængder. Fx ved nye anlægsprojekter, hvor det kan gøre en forskel at hæve en kantsten, tilføre en rist eller noget andet. Derudover har vi nedsat en klimatilpasningsgruppe, der arbejder med en helhedsløsning for indre by og området ved Strandvejen og Holstensvej, der ofte er hårdest ramt, når vi har de helt store regnskyl, ” siger Susan Rosendal Bennetzen og fortsætter:

”Men når regnen først er på vej, er det i høj grad det gode samarbejde med borgerne, som gør, at vi minimerer skaderne. At borgerne selv er opmærksomme på nedfaldne blade på riste, der skal lede de store regnmængder væk. Og at de henter sandsække til sig selv og naboerne, hvis de ikke er hjemme. Vi følger selvfølgelig løbende op, når vi får henvendelser om tilstoppede riste, men når først varslet kommer, er vi afhængige af, at man selv giver et nap med. Derudover er det en god idé at holde sig opdateret på situationen, enten via pressen eller direkte hos os. Vi bruger bl.a. kommunens Facebook-side til løbende at informere om udviklingen, ” siger hun.  

Via appen Giv et praj kan borgerne sende henvendelser direkte til Teknik & Miljø om fejl og mangler på kommunale veje og områder. Henvendelserne ryger direkte ind til rette medarbejder, der følger op på sagen. I appen kan man løbende følge med i, hvordan sagen behandles. 

Fakta: Sådan kan du gøre for at sikre din bolig lige før et skybrud:

 • Luk vinduer og døre
 • Fjern værdigenstande fra kælderen, eller sæt dem højere op, så de ikke står direkte på gulvet
 • Tjek, at udendørsriste, afløb og tagrender ikke er stoppet til af blade og snavs
 • Sluk for elektriske apparater, der kan komme i kontakt med vandet
 • Brug sandsække og krydsfinér-plader til at blokere lavt placerede døre og vinduer
 • Hav spande, skovle, koste og klude klar til opsamling af indtrængende vand
 • Fjern løse genstande udendørs, for eksempel havemøbler, plantekasser eller stilladsværk
 • Hvis du har en regnvandstønde, bør du tømme den – find et sted, hvor vandet ikke skaber problemer
 • Tjek, at dæmninger mod vand, render i grunden, faskiner, brønde og dræn er intakte og fungerer
 • Hvis du har monteret et højvandslukke, så tjek om det fungerer. Selv uden et højvandslukke kan du sikre, at der stiger mindre kloakvand op fra afløbet. Dæk afløbet med et stort stykke plast, læg en plade ovenpå og noget tungt, gerne en sandsæk, øverst
 • Du kan forhindre, at der stiger kloakvand op i toilettet ved at stoppe en plasticpose fyldt med stof ned i toilettet og lægge en sandsæk eller andet tungt oven på låget
 • Hvis du ikke kan være hjemme, når skybruddet sker, er det en god idé at få en nabo eller en ven til at tjekke udsatte områder i din bolig. (Kilde:www.klimatilpasning.dk)
https://www.facebook.com/demezafredericia/?ref=br_rs