Banedanmark er ved at have overstået så mange af de udestående arbejder på Østfyn, at der fra klokken 14 og frem til klokken 18 vil køre to passagertog i timen i hver retning.

Senere på dagen vil det blive meldt ud, hvordan togdriften vil være i aften, i weekenden og i næste uge.

Det er arbejder i Ullerslev og Marslev, på Odense Station samt på strækningen mellem Ullerslev og Marslev, der har taget længere tid end planlagt.

Set i lyset af de seneste hændelser på Østfyn ser Banedanmark med allerstørste alvorlighed på situationen. Derfor er vi også gået i gang med at replanlægge de resterende arbejder i sommerens sporprojekt på Østfyn.

Tog holder stille på det meste af Sjælland

Banedanmark har konstateret en fejl på et fjernstyringsanlæg ved Kalvebod i København, der styrer signalerne på det meste af trafikken på Sjælland.

Det betyder, at stort set al togtrafik er indstillet på Sjælland, mens fejlen bliver udbedret.

– ”Vi har teknikere på stedet, og arbejder på højtryk for at udbedre fejlen, så der igen kan køre tog på Sjælland. På nuværende tidspunkt har vi ingen prognose for, hvornår fejlen er rettet, men vi melder ud, så snart det er muligt,” siger Søren Boysen.

Mens fejlen bliver udbedret køres passagertog på Sjælland til nærmeste perron. S-togsnettet i København er ikke ramt af fejlen.

Hold dig opdateret på Rejseplanen og www.dsb.dk.