Skilsmisseforældre glæder sig i disse dage til feriens længere samvær med børnene. For børnene kan den lange ferie dog betyde savn, når de skal undvære den anden forælder længere tid end normalt.

Børnenes trivsel i sommerferien handler ikke kun om planlægningen mellem forældrene. Det er ligeså vigtigt at hjælpe børnene til at opleve sammenhæng mellem de 2 hjem, når den ene forælder skal undværes i længere tid, siger Louise Lisner fra skilsmisse app’en CoPilots.

– Det kan du bl.a. gøre ved at snakke med barnet om alle planerne i sommerferien i stedet for kun at fokusere på den del af ferien, hvor du selv er sammen med barnet. På den måde kan barnet dele tanker, forventninger og oplevelser fra ferien med begge forældre i stedet for at risikere at føle sig splittet mellem dem, siger hun.

Skilsmisse app’en CoPilots har foretaget en rundspørge blandt 1200 skilsmisseforældre om, hvordan de håndterer sommerferiens ændrede samvær.
16% af forældrene spørger børnene, hvordan de synes, feriens samvær skal fordeles, mens 63% af forældrene ikke mener, at barnet bør inddrages i planlægningen af forældrenes samvær under ferien. 20% af forældrene svarer, at deres børn er for små til at blive spurgt om deres mening omkring sommerferiens samvær.

Hvordan oplever børnene ferien?

Louise Lisner er selv mor til to børn på hhv. 8 og 11 år  i en deleordning. Hun er én af de forældre, der har spurgt børnene om, hvordan sommerferien fordeles bedst.
– For mig har det været en stor overvejelse, om børnene vitterligt nyder vores længere tid sammen, eller om de kommer til at savne for meget. De er store nok til, at vi kan tale om det, og de har selv ønsket, at ferien kun er 2 uger hos hver forælder. De fortæller, at det ville blive for lang tid uden at se den anden forælder, hvis der kom en uge mere oveni. Jeg selv elsker den længere tid sammen – vi kommer ned i gear, hvor skiftedagen ikke hele tiden lurer, og hvor vi falder på plads på en anden måde end i hverdagen, fortæller hun.

De fleste oplever at børnene nyder ferien

63% af de adspurgte forældrene fortæller dog, at børnene nyder feriens længere periode uden skift mellem forældrene. 18% af forældrene fortæller, at børnene synes, at det er svært at undvære forældrene længere tid end normalt i sommerferien.

Gode råd til sommerferien for skilsmisseforældre

Louise Lisner fra skilsmisse app’en CoPilots giver følgende råd til sommerferien med delebørn

 • Husk at barnet har én familie i 2 hjem.
  For barnets trivsel er det afgørende, at forældrene skaber sammenhæng mellem de 2 hjem, så savnet mindskes og barnet ikke føler sig splittet mellem far og mor
 • Hjælp barnet med at have kontakt til den anden forælder, hvis barnet gerne vil.
  Det kan fx være ved at sende postkort eller ringe hjem
 • Lad hinanden vide, hvad børnene skal i ferien.
  På den måde kan I begge to hjælpe barnet med forventninger og med at forberede sig på ferien
 • Forbered barnet på, hvornår, hvor og hvad, der skal ske i ferien. Både mht. oplevelser, og hvornår barnet er hos far eller mor.
  Er det mindre børn, kan en visuel tavle være en god ide
 • Husk at sommerferien er ikke en konkurrence om, hvem der tilbyder mest.
  Ferien er også tiden, hvor I bare slapper af sammen
 • Hjælp barnet med at dele sine oplevelser med den anden forælder.
  Lad fx barnet føre feriedagbog, køb en souvenir eller tag nogle billeder, barnet kan vise frem. Det øger barnets oplevelse af sammenhæng mellem de 2 hjem
 • Husk at den længere ferieperiode kan medføre savn af den anden forælder.
  Det er helt naturligt, at barnet savner – det betyder ikke, at barnet ikke hygger sig, dér hvor det er