Der er positive tendenser at spore i den netop offentliggjorte sundhedsundersøgelse, men der er stadig meget at gøre især, når det drejer sig om fysisk aktivitet, kost og mental sundhed

I foråret 2021 svarede borgerne i Fredericia Kommune på, hvordan de havde det. 1.664 fredericianere deltog i den omfattende undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Danmark. I dag bliver de lokale resultater af undersøgelsen offentliggjort, og der er igen positive tendenser at spore.

– Undersøgelsen viser, at 81% af fredericianerne vurderer, at de har et godt helbred. Det er en lille stigning i forhold til resultaterne fra 2017, og det positivt, da andelen af borgere med godt selvvurderet helbred generelt set har været faldende siden 2010, siger formanden for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Connie M. Jørgensen.

Undersøgelsen viser også, at Fredericia ikke har haft det samme fald i andelen af borgere med god livskvalitet fra 2017-2021 som regionen.

– Selvom der er positive takter at spore, så viser resultaterne af undersøgelsen også, at der stadig er meget at gøre for at forbedre fredericianernes sundhed – især i forhold til fysisk aktivitet, kost og mental sundhed. Det er vigtigt at huske på, når vi skal prioriterer vores ressourcer på sundhedsområdet, at vi ser det som en langsigtet investering i fredericianernes sundhed og ikke som en udgift, siger Turan Savas, næstformand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Fredericianerne ryger og drikker mindre
Et andet meget positivt resultat af undersøgelsen er, at andelen af dagligrygere også er faldet markant. Fra 2017 til 2021 er der sket det største fald af dagligrygere i sundhedsprofilens historie, og det gælder begge køn og alle aldersgrupper. På trods af det store fald, er andelen af fredericianere, der ryger dagligt, stadig væsentlig større end regionsgennemsnittet

Samtidigt er der også sket en positiv udvikling i forhold til fredericianernes indtagelse af alkohol. Andelen af borgere, der drikker mere end 10 genstande på en uge, er i Fredericia faldet fra 22,1% i 2010 til 13,7% i 2021. Det betyder, at andelen i Fredericia Kommune ligger under regionsgennemsnittet. Undersøgelsen viser, at langt flere mænd end kvinder drikker mere end 10 genstande ugentligt, og det gælder alle aldersgrupper.

Usunde kostvaner, for lidt fysisk aktivitet og et dårligt mentalt helbred
Resultaterne af undersøgelsen viser også, at 22,1% af fredericianerne har et usundt kostmønster. Det vil sige, at de følger kun få eller ingen af Fødevarestyrelsens kostråd. De har med andre ord et lavt indtag af frugt, grønt og fisk og et højt indtag af fedt. Det er dog en tendens der ses både i regionen og Fredericia, hvor andelen af borgere med et usundt kostmønster har været jævnt stigende siden 2010.

Samtidigt viser undersøgelsen, at kun 18,2% af fredericianerne dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden i mindst 4 timer om ugen. Det er et markant fald på 9,5 procentpoint siden 2010, hvor andelen lå på 27,7%.

– Det er særligt blandt de unge, at der er sket et fald, og dermed ligger vi under regionsgennemsnittet. Det er en kedelig tendens, da vi ved, at fysisk aktivitet forebygger en række sygdomme som f.eks. overvægt, hjertekarsygdom, type 2-diabetes og visse kræftformer, siger Connie M Jørgensen.

Resultaterne viser desuden, at 18,6% af fredericianerne har et dårligt mentalt helbred, og det er en fordobling på bare 11 år. Undersøgelsen viser, at flere kvinder end mænd har et dårligt mentalt helbred, og at der især er sket en markant stigning blandt de yngre aldersgrupper.