Den nye byråd er nu samlet. Jacob Bjerregaard deler nu en konstitueringsaftale for Fredericia Byråd 2018-2021 ud.

Teksten er liveopdateret fra dagens pressemøde

Jacob Bjerregaard takker igen for valget. De fleste udvalg fortsætter, som vi kender det i dag.

Borgmesteren fortæller, at der i de kommende uger måske vil ske småændringer i udvalgene.

Der oprettes et nyt, stående Sundhedsudvalg, der også skal arbejde videre med Sundhedshuset.

“Der skal tænkes nyt; en fælles indgang til det offentlige for borgeren”, siger Jacob Bjerregaard.

Byens udsatte og boligområdet skal fortsat prioriteres. Der skal være et tæt samarbejde med alle aktører.

Der vil blive samarbejdet på tværs af alle udvalg.

Peder Tind (V) takker for samarbejdet og glæder sig over, at der er et fælles håndslag i kommunen.

Venstre vil gerne være med til at tage ansvar, og Peder Tind mener man har fået nogle gode udvalgsposter.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti siger også tak for de sidste 4 års samarbejde og for den nye konstituering.

Dansk Folkeparti er glade for de poster, de har fået.

Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten er også stolt over resultatet og ikke mindst, hun har fået plads i ØK.

Karsen Byrgesen er også glad, og takker for et godt samarbejde i de sidste 14 dage.

Søren Larsen fra Socialdemokratiet er også stolt af resultatet, og ikke mindst det arbejde, som Jacob Bjerregaard har udført i forbindelse med konstitueringen. Han ser frem til et bredt samarbejde.

 

Sådan fordeler posterne sig:

Byrådet har nedsat følgende udvalg:

Økonomiudvalget
1. Jacob Bjerregaard (A) (borgmesteren er født formand)
2. Susanne Eilersen (O)
3. Ole Steen Hansen (A)
4. Søren Larsen (A)
5. Lars Ejby Pedersen (A)
6. Christian Bro (A)
7. Pernelle Jensen (V)
8. Christian Jørgensen (V)
9. Cecilie Roed Schultz (Ø)

Senior- og Handicapudvalget
1. Susanne Bjerregaard Mørck (fm)
2. Cecilie Roed Schultz (nf)
3. Anette Hyre-Jensen
4. Bente Ankersen
5. Susanne Eilersen

Social- og Beskæftigelsesudvalget
1. Peder Tind (Fm)
2. Søren Larsen (nf)
3. John Nyborg
4. Turan Savas
5. Inger Nielsen

Sundhedsudvalget
1. Susanne Eilersen (Fm)
2. Turan Savas (n)
3. Susanne Mørck
4. Anette Hyre-Jensen
5. Peder Tind

Børne- og Skoleudvalget
1. Ole Steen Hansen (fm)
2. Cecilie Roed Schultz (nf)
3. Tina Horne
4. Pernelle Jensen
5. Inger Nielsen

Uddannelsesudvalget
1. Pernelle Jensen (fm)
2. Inger Nielsen (nf)
3. Søren Larsen
4. Anette Hyre-Jensen
5. Tina Horne

Kultur- og Idrætsudvalget
1. Lars Ejby Pedersen (fm)
2. Christian Jørgensen (nf)
3. Bente Ankersen
4. Anette Hyre-Jensen
5. Karsten Byrgesen

By- og Planudvalget
1. Steen Wrist Ørts (fm)
2. Kenny Bruun Olsen (nf)
3. Lars Ejby Pedersen
4. Ole Steen Hansen
5. John Nyborg
6. Tina Horne
7. Karsten Byrgesen

Miljø og Teknikudvalget
1. Christian Bro (fm)
2. John Nyborg (nf)
3. Turan Savas
4. Lise Nielson
5. Kenny Bruun Olsen
6. Inger Nielsen
7. Cecilie Roed Schultz

Demokrati- og Borgerudvalget
1. Christian Jørgensen (fm)
2. Lise Nielsen (nf)
3. Bente Ankersen
4. Marianne Thomsen
5. Kirsten Vad Knudsen

Helhedsplansudvalget
1. Turan Savas (fm)
2. Søren Larsen
3. Peder Tind