Mandatfordelingen i KL’s bestyrelse er nu på plads. Se, hvordan den partimæssige sammensætning af de 17 pladser bliver i den kommende valgperiode.

Den partimæssige sammensætning er opgjort på valgnatten, før fintællingen er på plads.

De 17 pladser i KL’s bestyrelse i valgperioden 2022-2026 fordeler sig således:

A, Socialdemokratiet: 6

B, Radikale Venstre: 1

C, Konservative: 3

F, Socialistisk Folkeparti: 1

V, Venstre: 5

Ø, Enhedslisten: 1

Det er resultatet af kommunalvalget på landsplan, som danner grundlaget for den partimæssige fordeling af de 17 pladser i KL’s bestyrelse.

Partierne vælger under Kommunalpolitisk Topmøde den 17.-18. marts 2022, hvilke personer der skal repræsentere de respektive partier i bestyrelsen.

KL’s formand og næstformand samt formænd og næstformænd til KL’s udvalg bliver valgt på det konstituerende bestyrelsesmøde under Topmødet.